Jatko-opinnot 20 op

Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja/tai taidealan ammattilaisille, jotka haluavat tutustua ekspressiivisen taideterapian viitekehykseen ja menetelmiin sekä löytää uudenlaista näköalaa itseen ja elämän ilmiöihin.

Koulutus koostuu perus-, jatko- ja syventävistä opinnoista ja on kokonaisuudessaan laajuudeltaan 60 op.Opinnot on jaettu vuoden mittaisiin perus-, jatko- ja syventäviin kokonaisuuksiin.

Perusopintojen jälkeen voit jatkaa jatko-opintoihin ja sen suoritettuasi syventäviin opintoihin.

Koulutuskokonaisuuden suorittaminen antaa valmiudet käyttää ekspressiivisen taideterapian menetelmiä omassa työssään ja toimia ekspressiivisen taideterapian ohjaajana.

Koulutuksen keskeiset tavoitteet ovat, että opiskelija:
 • saa yhteyden taiteiden väliseen työskentelyyn henkilökohtaisena prosessina
 • laajentaa näkemyksiään ihmisen kasvusta ja muuntumisen mahdollisuuksistaan
 • löytää voimaantumisen lähteitä ja keinoja uudistavaan työotteeseen
 • ymmärtää kokemuksensa kautta ekspressiivisen taideilmaisun prosessia ja viitekehyksen taustalla olevia keskeisiä käsitteitä
Koulutusjaksot kulkevat syklisesti seuraavien aiheiden parissa
 • taiteiden välisyys
 • kuvan asema
 • liikkeen ja tanssin elementti
 • valokuvan elementti
 • draaman elementti
 • ryhmän ohjaajuustaidot
 • päättötyön osuus
Koulutus koostuu
 • Kahden päivän (la-su) lähijaksoista Muurlan Opistolla. Lähijaksot la 10-17, su 10-15.
 • etätyöskentelystä
 • kirjallisuudesta
 • oppimispäiväkirjasta sekä
 • päättötyöstä
Ajankohta

28.4.2018-xx.2.2019

Jatko-opintojen lähijaksot
 • 28.-29.4.
 • 2.-3.6.
 • 18.-19.8.
 • 29.-30.9.
 • 3.-4.11.
 • tammikuussa 2019
 • helmikuussa 2019
Kouluttaja

Koulutuskokonaisuudesta vastaa KM, tro, tho, taide- ja psykoterapeutti, ekspressiivisen taideterapian kouluttaja Heidi Kukka.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta 1900€. Koulutusohjelman hinta sisältää koulutuksen ja lounaan lähipäivinä. Koulutuksen ensimmäinen maksuerä on maksettava ennen ensimmäistä lähipäivää. Samalla henkilö varaa koulutuspaikan itselleen koko koulutusohjelman ajaksi. Opistolla voi lähijaksojen aikaan yöpyä edulliseen hintaan.

Hakeminen
 • Koulutukseen voit hakea viimeistään 14 vuorokautta ennen ensimmäistä lähipäivää, jonka jälkeen päätös koulutuksen aloituksesta tehdään. Tämän jälkeen voit tiedustella vielä mahdollisista avoimista koulutuspaikoista suoraan opiston toimistosta.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Lisätiedot

Heidi Kukka, puh. 040 578 3959, parhaiten tavoitettavissa kello 10-12 arkisin.

sekä

Muurlan Opiston toimisto

puh. 044 758 1500
email toimisto@muurlanopisto.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Comments are closed