Opiskelu Muurlassa on:

Vapautta ja yhteisöllisyyttä

Kansanopistotoiminnan perusarvoina ovat vapaus ja yhteisöllisyys: vapaus on vapautta itse rakentaa oma koulutustarjonta, yhteisöllisyys taas ilmenee mm. toiminnan sisäoppilaitosmaisuutena. Tämän päivän kansanopistossa voi toki opiskella niinkin, ettei asu opiston asuntolassa. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että yhteisöllisyys jäisi silloin kokolailla toteutumatta. Lukuisat opintojen jälkeenkin kantavat ystävyyssuhteet ovat muodostuneet opiskelujen aikana Muurlassa. Monet muistavat opiskeluajan yhtenä elämän parhaimmista ajanjaksoista.

Arkea ja opiskelua

Arkipäivän opiskelussa niin täällä Muurlan Opistossa kuin muissakin kansanopistoissa yhteisöllisyys näkyy siinä, että käytettävät opetusmenetelmät tukevat yhteisöllisyyttä, kuitenkin jokaisen persoonallisuutta arvostaen. Näin ryhmästä muodostuu oppimiselle otollinen ja turvallinen ympäristö, jossa jokaisesta välitetään ja jossa jokaisella on oma paikkansa. Syntyy hyvä henki, joka säteilee ympäriinsä.

Erilaisia opiskelumuotoja

Muurlan opiskelijajoukko muodostuu hyvin monenlaisista ihmisistä: osa opiskelee täällä kaksi lukuvuotta, osa vuoden ja osa parin päivän lyhytkurssin verran. Joillekin Muurlan Opisto on siis kaksivuotinen opinahjo – niille, jotka asuvat täällä, myös koti; toisille taas kurssikeskus – ja osalle vain lounaspaikka.  Muurlassa opiskelu on mahdollista mitoittaa ja räätälöidä oman elämäntilanteen mukaan;
Linjaopiskelijamme opiskelevat kokopäiväisesti. Heille opisto voi myös toimia kotina.

Monimuoto-opiskelijat suorittavat opiskeluaan vuorotellen lähijaksojen muodossa, etätehtävien parissa tai pienryhmäkokoontumisissa. Monimuoto-opiskelijat ovat myös tervetulleita majoittumaan lähijaksojen ajaksi.

Lyhytkursseilla opiskellaan intensiivisesti yleensä muutamasta päivästä viikkoon ja riippuen omasta tarpeesta voi opistolla yöpyä kurssin ajan.

Luennoilla ammennetaan ajankohtaista tietoa kotiin vietäväksi.
Löydät meiltä varmasti sopivan koulutusmuodon itsellesi. Lakkaa siis haaveilemasta ja tule meille opiskelemaan!

Comments are closed