Kohderyhmä

Menetelmäopinnot ovat ammatillista täydennyskoulutusta terveys-, sosiaali- tai kasvatusalan tutkinnon suorittaneille. Opinnot edellyttävät mahdollisuutta tehdä koulutuksen aikana valokuvaterapeuttista asiakastyötä. Valokuvauksen erityisosaamista ei koulutukseen hakeutuvilta edellytetä.

Koulutuksen tavoite

Valokuvaterapian menetelmäopintojen tavoitteena on antaa monipuoliset valmiudet soveltaa ja kehittää valokuvaterapian menetelmiä omassa työssään yksilöiden, perheiden tai ryhmien kanssa psykoterapiassa sekä hoito-, kuntoutus tai ennaltaehkäisevässä työssä. Koulutus on taitopainotteista ja keskiössä on opiskelijan omakohtainen, kokemuksellinen prosessi ja sen reflektointi.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana tutustutaan valokuvaterapian teoreettisiin lähtökohtiin ja valokuvaterapiatyöhön Suomessa ja ulkomailla. Koulutuspäivät sisältävät työpajoja, joissa perehdytään perhealbumikuvien, symbolisten kuvien ja uusien valokuvien käyttöön terapeuttisissa ja hoidollisissa prosesseissa. Kuvia tehdään mm. camera obscura-, syanotypia- ja kollaasimenetelmillä. Koulutuksessa tutustutaan studiovalokuvaukseen ja valokuvauksen sekä kuvankäsittelyn perusteisiin. Koulutuksen aikana opiskelijat koostavat omakuvaportfolion erilaisia menetelmiä käyttäen. Koulutukseen sisältyy myös alan kirjallisuuteen tutustuminen ja lopputyön tekeminen.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta 3450 e. Maksu sisältää lähiopetuspäivät ja ruoan päivien aikana sekä 2 yhteistyössä Suomen Valokuvaterapiayhdistyksen kanssa toteutettavaa erillisseminaaria. Koulutusmaksu on mahdollista suorittaa kuudessa erässä. Muurlan opistolla on mahdollisuus yöpyä koulutuspäivien aikana.

Ajankohta

Koulutuksen aloitusjakso on 25.-26.1.2018. Vuoden 2018 muut koulutuspäivät ovat 15.-16.3., 19.-20.4., 24.-25.5., 13.-14.9., 11.-12.10., 22.-23.11. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 24.

Kouluttaja

Pääkouluttajina toimivat TtT, työnohjaaja, psykoterapeutti, valokuvaterapian menetelmäohjaaja Liisa Salmenperä ja psykoterapeutti, ET perheterapeutti, valokuvaterapian menetelmäohjaaja Sari Reiman. Mukana myös muita alan kouluttajia.

Koulutukseen haku

Koulutukseen haetaan täyttämällä oheinen hakulomake 15.12.2017   mennessä.  Hakijat valitaan hakupapereiden ja mahdollisen soveltuvuushaastattelun perusteella.

 

 

Comments are closed