MUURLAN OPISTO

Opiston toiminta alkoi syksyllä 1942 ja olemme yksi maamme 87 kansanopistosta, joiden toiminta on opetusviranomaisten valvomaa ja osin valtionavulla rahoittamaa. Kansanopistojärjestelmä on juuriltaan pohjoismainen koulutusmuoto: ensimmäinen perustettiin Tanskaan jo v.1844. Suomeen ensimmäinen kansanopisto perustettiin v.1889 Kangasalalle.

Millainen opetus ja ”Muurlan henki”?

Me täällä Muurlan Opistossa puhumme erityisestä ”Muurlan hengestä”. Se ei ole henkilökunnan keksimä ilmaisu, vaan opiskelijoidemme meille toiminnastamme kertomaa palautetta. ”Muurlan henki” muodostuu monesta eri osasta: Opistomme sijainnista kauniin luonnon ympäröimänä Ylisjärven rannalla, opistoalueen idyllisistä ja kulttuurihistoriallisestikin arvokkaista rakennuksista sekä suhteellisen pienen opistoyhteisömme luomasta sympaattisen ihmisläheisestä, suvaitsevasta ja erilaisuutta kunnioittavasta sekä kannustavasta ilmapiiristä. Nämä ainekset yhdessä tuovat uuden oppimiselle oman ilonsa. Hyvät oppimistulokset sekä kaikki se, mikä kuuluu ”Muurlan henkeen”, eivät tietenkään synny itsekseen, vaan se vaatii motivoituneet ja yhteen hiileen puhaltavat tekijänsä. Tule Sinäkin Muurlaan !

Comments are closed