Muurlan opiston logo

Animaatio

Lukuvuosi 2.9.2024-30.5.2025

Koulutuksessa saat perustiedot ja -taidot animaation ja elokuvan toteuttamiseen. Tavoitteena on, että löydät itsellesi ominaisimmat ilmaisukeinot.

Sisältö

Oletko kiinnostunut animaatiosta ja haluaisit itse oppia tekemään niitä? Koulutuksessa saat perustiedot ja -taidot animaation ja elokuvan toteuttamiseen. Tavoitteena on, että löydät itsellesi ominaisimmat ilmaisukeinot. Opinnot valmentavat sinut ammatillisiin opintoihin ja kansanopistovuoden jälkeen sinun on helppo jatkaa opintojasi esimerkiksi animaatio-, peli-, tai elokuva-alalle.

Ensimmäisen opintovuoden aikana tutustumme animaation tekniikoihin, niihin tarvittaviin laitteisiin ja ohjelmiin, sekä elokuvanteon keskeisimpiin osa-alueisiin. Mitä kaikkea animaatiolla on tehty ja voi tehdä? Tutustumme animaation historiaan erityisesti eri tekniikoiden ja ilmaisullisten vaihtoehtojen näkökulmasta. Opinnot painottavat ilmaisua ja tekemällä oppimista. Teoria nivoutuu käytännön kokeiluihin, aiheita tutkitaan monipuolisesti välineitä ja näkökulmia vaihtamalla. Vuoteen mahtuu useita elokuvaprojekteja, joita toteutetaan itsenäisesti sekä muiden animaatio-opiskelijoiden kanssa.

Toinen opintovuosi on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat käyneet sarjakuvan tai animaation ensimmäisen opintovuoden Muurlassa tai muussa oppilaitoksessa. Vuosikurssin voivat suorittaa myös henkilöt, jotka jo muuten osaavat sarjakuvan tai animaation perusteet niin hyvin, että kykenevät pitkäjänteiseen itsenäiseen työskentelyyn.

Opinnot koostuvat omista projekteista (esimerkiksi oma sarjakuva-albumi, animaatio tai kuvakirja) sekä animaation, sarjakuvan ja kuvittamisen syventävistä toisen vuoden opinnoista ja vapaavalintaisista sarjakuvan sekä animaation opinnoista.

Toisen vuoden keskeiset opintokokonaisuudet:

Sisältö: Voit keskittyä yhdeksän kuukauden ajan oman projektisi parissa työskentelyyn. Koulu tarjoaa sinulle tilat, koneet ja ohjelmat sekä opiston opettajien ja vierailevien taiteilijoiden konsultaatiot. Projektin laajuuden ja tavoitteet voit itse määritellä ja suunnitella opettajan avustamana. Projektin etenemistä käydään läpi säännöllisesti sekä ohjaavan opettajan kanssa että kuukausittaisissa ryhmäpalavereissa, joihin osallistuvat kaikki omia projektejaan tekevät.

Sisältö: Syventäviin opintoihin kuuluu painotuksestasi riippuen animaatio-, sarjakuva-, sekä elokuvakerrontaan ja tekniikoihin liittyvät harjoitukset. Myös ohjelmat ja laitteet, luennot, tilaustyöt, työharjoittelu (sarjakuva) sekä ammattitietous voivat olla osa opintojasi. Ammattitietouden tuntien aiheena ovat esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset, apurahojen haku ja töiden myyminen. Yleensä toisella vuosikurssilla tehdään myös vapaaehtoinen opintomatka ulkomaille. Matkan kohteena on ollut mm. Tanska, Japani ja Ranska. Opintomatka mahdollistetaan oppilaiden tilaustöistä ja sarjakuvafestivaalien myyntituloilla.

Sisältö: Voit valita haluamiasi opintokokonaisuuksia sarjakuvasta ja animaatiosta. Animaattori voi opiskella sarjakuvan perusteita, sekä sarjakuvataiteilija animaation. Voit kerrata myös aiemmin oppimaasi valitsemalla toistamiseen jo aiemmin opiskelemiasi aiheita kuten digitaalista kuvankäsittelyä, nukkeanimaatiota, perspektiivioppia tai taidehistoriaa. Osa linjojen opetussisällöistä vaihtuu vuosittain, joten ensimmäisen vuosikurssin opinnoissa on myös sinulle uusia asioita. Aine/aihesisältöjä sovelletaan perusteita syventäen. Keväällä voit keskittyä opiskelun lisäksi myös pääsykoetehtäviin.

Voit myös hakea vapaalinjalle – taidetta omaan tahtiin

Tällä linjalla voit syventyä itseäsi kiinnostaviin taidemuotoihin ja omiin projekteihisi. Lukujärjestyksesi teet itse.  Voit napsia oppiaineita opiston kurssitarjonnasta ja muiden linjojen, kuten sarjakuvan, animaation ja art & Go -taidelinjan opintosisällöistä.  Saat käyttää vapaasti opiston tiloja ja kysyä neuvoa opiston kuvataidetta, sarjakuvaa, animaatiota, valokuvausta ja kirjoittamista opettavilta opettajilta.  Linja sopii niille jotka ovat jo suorittaneet jonkin kansanopiston taidelinjan ja kykenevät itsenäiseen työskentelyyn. Hae tästä.

Teemme yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Halutessasi voit opintojesi ohessa suorittaa valikoituja avoimen ammattikorkeakoulun kursseja veloituksetta. Lue lisää!

Keskeisiä oppiaineita

Opiskelija editoi ja tutustuu animaation tekniikkaan kuvankäsittelyluokassa Muurlan opistolla

Animaation tekniikka

Perinteiset Stop motion -tekniikat kuten nukke-, vaha-, ja pala-animaatio tulevat tutuiksi. Perehdymme myös piirros- ja tietokonepala-animaatioon. Stop motion -animaation kautta opimme käyttämään järjestelmäkameraa ja Dragonframe-ohjelmaa. Piirros- ja vektoripala-animaatioon käytämme Adoben Animatea,
ja editointiin Adoben Premiereä.

Animaatiolinjan opiskelija kuvaa valmistamaansa nukkea animaation koulutustilassa

Animaation liikekieli

Kuinka animaatiohahmot saadaan elämään, ilmentämään tunnetiloja ja reaktioita? Kuinka luodaan vaikutelma massasta, painovoimasta ja liike-energiasta?
Tutkimme liikettä animoimalla, piirtämällä
ja itseämme liikuttamalla.

Pöydällä maalituubeja ja siveltimiä animaatioluokassa

Kuvallinen ilmaisu

Kuinka luoda tunnelmia ja vaikutelmia, välittää informaatiota kuvallisin keinoin? Huomion kohteina ovat ilmaisun selkeys, kuvapinnan käyttö, sommittelu, rajaus, värien käyttö, rytmi, dynamiikka ja liikkeen ja draaman tuntu.
Opiskelijat kuvaavat ja harjoittelevat elokuvakerrontaa studiolla

Elokuvakerronta

Kuinka kuljettaa liikkuvaa kuvaa, luoda oma elokuvallinen maailma ja kertoa tarina?
Harjoittelemme kuvaamista, editointia, storyboardin tekoa, käsikirjoittamista, lavastusta, sekä ääni-ja valaisutekniikkaa.

oppiaineet


Linjalla sinulla on käytössäsi

lukuvuosi

Lukuvuosi on laajuudeltaan 54 op.

Kenelle

Muurlan Opistolle voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet. Voit hakea meille vaikka olisit jo hakenut valtakunnallisessa yhteishaussa, sillä opisto ei ole mukana yhteishaussa.

Animaatiolinja sopii:

 • Monipuolisuutensa vuoksi koulutus sopii aloittelijoille sekä edistyneimmille piirtämisestä, animaationteosta ja editoinnista kiinnostuneille.
 • Pelialasta kiinnostuneille
 • Kaikille, jotka haluavat viedä animaatio- ja piirustusharrastuksensa uudelle tasolle
 • Animaatio- ja elokuva-alalle tähtääville
 • YouTubettajille, jotka haluavat tehdä animaatioita
 • Kaikesta taiteesta, viestinnästä ja ilmaisusta kiinnostuneille

hakeminen

 • Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 11.8.2024.
 • Muurlan Opistolle haetaan opiston omalla haulla.
 • Ilmoita hakulomakkeella kummalle vuosikurssille haet.
 • Oppilasvalinnat koulutuksiin tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella.

hinta

 • Koulutuksen hinta 495 e/kk
  (4455 e/lukuvuosi 9 kk)
 • Opintomaksuun sisältyy opetus ja ohjaus, ja koulupäivisin lounas ja iltapäiväkahvi 
 • Opiston pihapiirissä on oma asuntola, josta voit hakea asuntolapaikkaa samalla, kun haet meille opiskelemaan. Asukkaat maksavat opintomaksun lisäksi asumisesta.
 • Tutustu maksu- ja peruutusehtoihimme.

Opiskeluvälineet

Opiskelussa tarvittavista välineistä saat tarkempaa tietoa opiskelun alussa. Muistiinpanovälineet riittävät ensimmäisenä päivänä.

Mikäli harkitset esimerkiksi kameran hankkimista, suosittelemme odottamaan opiskelujen alkuun, sillä opettajilta voit saada hyviä vinkkejä kameran hankintaan.

opettajat

 • Mark Ståhle, linjavastaava, animaatio-ohjaaja, taideopettaja

Opiskelu linjalla

Muurlan opistolla saat laajan yleiskuvan animaation ja elokuvan mahdollisuuksista ja opit erilaisia tapoja toteuttaa oman visiosi.

Tutustu myös:
Animaatiolinjan YouTube-kanava
Animaatiolinjan Instagram
Animaatiolinjan oma blogi

Lue lisää:
Hakijan opas
Asuminen opistolla
Opintojen hinta

alumnitarina: SANNA VÄÄTÄINEN

Työskentelen taiteen ja pelien parissa. Olen ollut peli- ja ohjelmistoalalla vuodesta 1998. Taidetta olen tehnyt aina. Olen käynyt Savonlinnan taidelukion sekä aikuisena opiskellut myös sarjakuvaa ja valokuvausta.

Lähdin mukaan aika intuitiivisesti ja tietämättömänä siitä, mitä vuosi tulee pitämään sisällään. Eipä sitä paljon ehtinyt miettiä mitään, kun lopullinen päätös linjalle tulosta syntyi äkkiä. Sitten olikin enää kuukausi aikaa pakata tavarat ja järjestää muutto 600 kilometrin päähän. Se oli ihan hullua!

Animaatio oli kuitenkin aina kiinnostanut minua, joten ei tämä valinta aivan satunnainen ollut. Pelialalla animaatio liittyy kaikkeen, joten sen kautta olin tutustunut animaation tekemiseen ja käyttötapoihin peleissä. Se on kuitenkin monesti aika tekninen näkökulma animaatioon. Halusin tietää enemmän ilmaisusta sekä oppia, miten animaatiota tehdään ihan animaationa.

Animaatiolinja vastasi odotuksiani ja myös ylitti ne monella tavalla. Tykkäsin siitä, että se oli yleinen animaatiokoulutus, jossa perehdyttiin animaatioon mahdollisimman puhtaana. Myös erityisesti arvostin sitä, että opiskelun painotus oli taiteellinen ja omaa ilmaisua vahvistava. Useimmat harjoitukset ja lopputyöanimaation sai tietenkin tehdä itse valitsemallaan tyylillä, joten omista mieltymyksistä ei joutunut luopumaan.

Animaatiokoulutus oli tietenkin tosi antoisaa. Koska en tavoitellut pääsyä mihinkään seuraavaan kouluun, pystyin keskittymään opiskeluun puhtaammin oman sisäisen taiteilijuuden tutkimiseen ja kehittämiseen.

opiskelijapalautteita

”Opetus Muurlassa oli mielestäni hyvää ja korkeatasoista. Vaikka opinnot kestivät vain yhden lukuvuoden, ehdimme tehdä todella paljon erilaisia animaatio harjoituksia ja tekniikoita. Esimerkiksi teimme vaha-, paperi- ja tietokoneanimaatioita.”

”Animaatiolinjalla opin miten kirjoitetaan käsikirjoituksia. Opin myös animaation toteuttamisen alkeita, jolloin Taideakatemiassa animaatio-opintojen jatkaminen oli helpompaa, kun tiesin mistä puhutaan ja minulla oli jo käytännön kokemusta. Muurlan Opistolla löysin myös oman piirtotyylin ja olen hyvin kiitollinen siitä.”

”Oppimisympäristönä lämmin ja avoin. Sain olla mitä olin ja tulla miksi haluan.”