Muurlan opiston logo

avoimet
amk-opinnot

Muurlan opisto tarjoaa opiskelijoilleen yhteistyössä Turun AMK:n kanssa mahdollisuuden opiskella veloituksetta määritellyillä ja vuosittain vaihtuvilla Turun avoimen ammattikorkeakoulun median ja taiteen kursseilla. Opinnot voi soveltuvin osin sisällyttää osaksi tulevia amk-opintoja. Opintojaksojen nimet, sisällöt ja vaatimukset ovat samat kuin Turun AMK:n media-alan ja kuvataiteen koulutusten oppimissuunnitelmissa. Näistä saat tarkempaa tietoa Turun AMK:n opintotoimistosta.

Syksyn kurssit

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
– määritellä visuaalisen kulttuurin, media-analyysin ja mediakritiikin peruskäsitteet
– tarkastella kriittisesti elokuvan, journalismin, mainonnan ja muiden mediatuotteiden merkityksiä ja kuvastoa
– tunnistaa kuvakerronnan ilmaisullisia mahdollisuuksia
– tunnistaa visuaalisen retoriikan keinoja ja median rooleja yhteiskunnallisena vaikuttajana
– ymmärtää asioiden välisiä syy-seuraussuhteita

Tutustu koulutukseen tästä.

– Opinnot alkavat jo 1.9.2023
– Opintojakso antaa perustiedot valokuvan lähtökohdista sekä teknisestä ja ilmaisullisesta kehityksestä 1800-luvulta nykypäivään. Kurssilla pohditaan valokuvan suhdetta yhteiskuntaan ja muihin kuvantekemisen tapoihin. Tietoa sovelletaan omassa valokuvailmaisussa käytännön työn kautta.

Tutustu koulutukseen tästä.

Ilmoittautuminen

Opiskelijoillemme on varattu rajattu määrä opintopaikkoja. Ole siis nopea ja varmista oma paikkasi ottamalla yhteyttä toimistoomme toimisto@muurlanopisto.fi, josta saat tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen.

 

Turun amk logo

Lisätietoa

Tavoitat meidät arkisin klo 8-15.15
toimisto@muurlanopisto.fi
tai 044 758 1500