Muurlan opiston logo

Covid-19

Yleiset ohjeet Muurlan opiston lähiopetukseen osallistuville

Muurlan Opistolla noudatetaan THL:n sekä Opetushallituksen vapaalle sivistystyölle antamia ohjeita ja suosituksia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. Nojaamme lisäksi paikalliseen sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin antamiin määräyksiin.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena Muurlan opisto seuraa epidemiatilanteen kehitystä ja toimii viranomaisten kulloistenkin määräysten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Muurlan opisto päättää ohjeiden ja suositusten perusteella opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä.

Muutoksista ja poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan Muurlan opiston sivuilla sekä sähköisesti poikkeusjärjestelyjä koskevia ryhmiä.

Opetuksen järjestäminen

Muurlan opisto voi ratkaisuja tehdessään arvioida resurssejaan esimerkiksi vaihtoehtoisten opetusjärjestelyjen hyödyntämiseen lähiopetuksen toteuttamisen rinnalla. Pidätämme oikeuden järjestää opetuksen pikaisellakin aikataululla korvaavilla tavoilla epidemiatilanteen takia, kuten siirtyä etäopetukseen tai siirtää koulutuspäiviä myöhemmin sovittavaan ajankohtaan.

  1. Opetus järjestetään lähiopetuksena
    Tilanteessa, jossa epidemiatilanne mahdollistaa opetuksen järjestämisen lähiopetuksena noudatamme viranomaisten voimassa olevia määräyksiä, ohjeita ja suosituksia turvallisen lähiopetuksen järjestämiseen.
  2. Lähiopetusta ei voida tartuntatautitilanteen vuoksi järjestää
    Etäopetustilanteeseen siirryttäessä opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskeluna Meet -sovelluksen kautta, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja hyödyntäen.

Korona­tilanteeseen liittyvät poikkeus­järjestelyt opistolla

Turvallisuutenne on meille ensiarvoisen tärkeää. Noudatamme tartunnantorjuntaohjeita (esimerkiksi etäisyyden pitäminen, kasvomaskin käyttö, hyvä käsi- ja yskimishygienia) voimassa olevien suositusten mukaisesti.

Älä osallistu sairaana koulutukseen
Koronavirustilanteen keskellä on erittäin tärkeää, että lievätkin flunssaoireet otetaan vakavasti: lievissäkin hengitystieoireissa on jäätävä kotiin. Sairaana ei saa osallistua opetukseen, eikä tulla opistolle.

Maskien käyttö
Maskien käyttö hillitsee tartuntoja ja vähentää altistumisia. Näin pystymme suojaamaan toisiamme. Vaikeassa epidemiatilanteessa edellytämme maskin käyttöä opiston tiloissa opiskelijoilta, asiakkailta ja henkilökunnalta. Koulutustiloissamme on maskeja käytettävissä.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia
Hyvä käsi- ja yskimishygienia on paras tapa välttää tartuntoja. Opetus- ja yhteisissätiloissamme on tarjolla käsidesiä.

Tehostettu siivoaminen Opistolla siivotaan tehostetusti, erityisesti usein käytettyjä kosketuspintoja.

Lähikontaktit Vältä kontakteja varsinkin ulkopuolisiin ja toisiin opetusryhmiin. Opistolla emme kättele tällä hetkellä ja ruokailut pyritään porrastamaan.

Mikäli altistut opetusryhmässäsi

Oleskelu samassa luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa oppilaitoksessa katsotaan pienen riskin altistumiseksi.

Samassa tilassa koronatartunnan saaneen henkilön kanssa oleskelleille tiedotetaan mahdollisesta altistumistilanteeesta ja annetaan ohjeet seurata oireita.

Jos oireita myöhemmin ilmenee, tulisi oireisen jäädä pois lähiopetuksesta ja välttää vapaaehtoisesti kodin ulkopuolisia kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan. (THL 14.3)

Ajantasaista tietoa ohjeistuksista sivuilta:
Koronavirus – Salo
Rajoitukset ja suositukset (Valtioneuvosto.fi)
Koronavirus epidemia (vsshp)
Suositus korona-altistumistilanteisiin oppilaitoksissa (THL)

Yhteystietoja

Salon kaupungin terveyspalveluiden neuvonta- ja infopuhelin
02 772 3023
Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta
0295 535 535

Epäiletkö koronavirusta?