Löydä uusi maailma

Muurlan Opisto on saanut Opetushallituksen myöntämän hankeapurahan, jonka kautta rakentuu kaksi toiminnallista kokonaisuutta. Suunnittelemme hankkeen kautta pilotti-tyyppisesti työpajoja, jotka liittyvät kahteen tärkeään ajankohtaiseen teemaan: Digitaaliset taidot osana peruskansalaistaitoja ja Rekrytointiprosessin nopeutuminen. Tartumme uuden teknologian tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin käytännönläheisesti:

1) Digitaaliset taidot osana peruskansalaistaitoja

Opiston opintosuunnitelmassa huomioidaan elinikäisen oppimisen periaate. Tavoitteena on edistää jokaisen ihmisen omaa aktiivista toimijuutta ja monipuolista kehittymistä. Yhteiskunta muuttuu ja vaatii uusia osaamisalueita. Esimerkiksi verkossa tapahtuva toiminta on siirtynyt jokapäiväiseksi – ja perusdigitaitojen puuttuminen näkyy tavallisimmin arjen hankaloitumisena.

Tavoitteenamme on vahvistaa ikäihmisten mahdollisesti heikkoja perustaitoja mobiililaitteiden käytössä. Suunnittelemme ja koordinoimme työpajoja, joissa tartutaan tarkasti ja innostavasti verkossa tapahtuvaan mobiilityöskentelyyn – esimerkiksi oman älykännykän hallintaan. Lähiopetus voi tapahtua joko asiakkaiden omassa ympäristössä tai sitten sovitusti opistomme tiloissa.

Työpajoissa tartutaan arkisesti kysymyksiin: Kuinka haen ja käytän tietoa verkossa? Tai kuinka käytän verkkopankkia tai varaan kampaamoajan? Mitä sosiaalisesta mediasta tulee tietää?

Pohdimme, kuinka voisimme tuoda rohkeutta, iloa ja mielenkiintoa digitaaliseen maailmaan.

2) Rekrytointiprosessin nopeutuminen

Työnhaku käy tänä päivänä työstä: hakemus tulee olla löydettävissä useista eri kanavista ja oma osaaminen tulee osata tuoda esille työnantajia kiinnostavasti. Tärkeä kysymys on – kuinka hakija voi erottua massasta ja kuinka rekrytoija voi löytää juuri sopivan tyypin? Tässä yhtenä ratkaisuvaihtoehtona voi toimia video-CV.

Tässä työpajassa tartumme video-CV:n tekemiseen. Tekeminen lähtee käytännöntasolta keskittyen ensiksi sisältöpuolen rakentamiseen kuulijaa kiinnostavaan muotoon ja edeten itse videon kuvaamiseen. Lähiopetuspäivän työskentely on kokeilevaa ja interaktiivista ja kunkin opiskelijan tarpeet huomioivaa.

Työskentelemme yhteistyössä Salon kaupungin kanssa.

Comments are closed