Muurlan opiston logo

Ekspressiivinen taideterapia

1. vuosikurssi

kuvassa nainen jonka päälle heitetään maaliroiskeita
Ekpressiivisen taideterapian rituaalitöitä, naamio ja rumpu
Akryylimaalaus siveltimet purkissa pöydällä

18.2.−24.9.2023
20 op

Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja/tai taidealan ammattilaisille, jotka haluavat tutustua ekspressiivisen taideterapian viitekehykseen ja menetelmiin sekä löytää uudenlaista näköalaa itseen ja elämän ilmiöihin.

Sisältö

Ekspressiivisen taideterapian opinnot Muurlan opistossa muodostavat kaksivuotisen opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus tähtää taideterapeuttisen ohjaajan tutkintoon. Tavoitteena on, että koulutuksen aikana löydät yhteyden omaan luovuuteesi ja taiteidenvälinen työskentely henkilökohtaisena prosessina kirkastuu. Samalla koulutus tarjoaa mahdollisuuden laajentaa omaa näkemystäsi ihmisen kasvuun ja voimaantumiseen. Löydät uusia välineitä sekä henkilökohtaiseen että ammatilliseen kehittymiseesi. Opiskelu ei edellytä mitään aikaisempaa osaamista tai taitoja luovilta aloilta.

Ensimmäisellä vuosikurssilla painottuvat monitaiteellisuus ja oma kasvu- ja kehitysprosessi. Kurssivuoden aikana tutustumme eri taiteiden ilmaisumuotoihin kuten kuva, liike ja tanssi, valokuva, draama ja musiikki.

Toinen vuosikurssi tähtää ohjaajan valmiuksien kehittymiseen. Kurssivuodella painottuvat ekspressiivisen taideterapian teoria ja ohjausharjoittelu. Oma taidetyöskentely kulkee myös vahvasti rinnalla. Toinen vuosi tähtää taideterapeuttisen ohjaajan tutkintoon.

Kummankin opintovuoden voi myös käydä itsenäisesti. Ensimmäisen vuosikurssin perusopinnot ovat edellytyksenä jatkaa opintoja seuraavalle vuosikurssille. Kokonaisuuksien hyväksytyllä tavalla toteutuneet osiot johtavat valmiuksiin käyttää ekspressiivisen taideterapian/taidetyöskentelyn menetelmiä ja keinoja omaan työhön soveltuen ja/tai valmiuden taideterapeuttiseen ohjaajuuteen sopivassa kontekstissa suhteessa opiskelijan aiempaan tietotaitoon. Haku helmikuussa alkavalle 1. vuosikurssille on nyt käynnissä.

Koulutuksen keskeiset tavoitteet ovat, että opiskelija:

 • Saa yhteyden taiteiden väliseen työskentelyyn henkilökohtaisena prosessina
 • Laajentaa näkemyksiään ihmisen kasvusta ja muuntumisen mahdollisuuksistaan
 • Löytää voimaantumisen lähteitä ja keinoja uudistavaan työotteeseen
 • Ymmärtää kokemuksensa kautta ekspressiivisen taideilmaisun prosessia ja viitekehyksen taustalla olevia keskeisiä käsitteitä

Koulutusjaksot kulkevat syklisesti seuraavien aiheiden parissa

 • Taiteiden välisyys
 • Kuvan asema
 • Liikkeen ja tanssin elementti
 • Valokuvan elementti
 • Draaman elementti
 • Musiikin elementti
 • Päättötyön osuus

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

Koulutus koostuu:

 • Seitsemästä lähijaksosta Muurlan Opistolla. Lähijaksot ovat la 9.30-17 ja su 9-15
 • Etätyöskentelystä
 • Kirjallisuudesta
 • Oppimispäiväkirjasta sekä
 • Päättötyöstä

koulutuksen kesto

18.2.−24.9.2023

Kenelle

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja/tai taidealan ammattilaisille, jotka haluavat tutustua ekspressiivisen taideterapian viitekehykseen ja menetelmiin sekä löytää uudenlaista näköalaa itseen ja elämän ilmiöihin.

ilmoittautuminen

 • Haku koulutukseen päättyi 17.1.2023.
 • Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella. Valintoja tehdään jo hakuprosessin aikana. 
 • Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, laskutamme 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä.
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen ensimmäistä koulutuksen lähipäivää.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua.
 • Jos koulutus joudutaan peruuttamaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
 • Pidätämme oikeuden aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.

hinta

 • Koulutus maksaa 2150 €/hlö.
 • Koulutus sisältää opetuksen ja materiaalit lähijaksoilla sekä lounaan ja kahvin lähipäivinä.
 • Laskutus tapahtuu neljässä erässä.
 • Opistolla on mahdollista majoittua kurssiviikonloppuina huokeaan hintaan.

kouluttajat

 • Kouluttajana kurssilla toimii MA, taideterapeutti, sosionomi, työnohjaaja, kuvataiteilija
  Suvi Laine-Karsten

huomioitavaa

 • Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia koronarajoituksia.
 • Lue lisää
Ekspressiivisentaideterapian kouluttaja Suvi Laine-Karsten

suvi laine-karsten

Kouluttajana kurssilla toimii MA, taideterapeutti, sosionomi, työnohjaaja, kuvataiteilija Suvi Laine-Karsten.

Suvi on valmistunut ekspressiivisen taideterapian menetelmiin erikoistuneeksi taideterapeutiksi vuonna 2004 Inartes-Instituutista. Hän aloitti kouluttajana Inartes-Instituutissa vuonna 2010 ja suoritti siihen liittyen MA-tutkinnon sveitsiläisessä yliopistossa, joka on erikoistunut luovien menetelmien käyttöön opetuksessa. Muurlan Opistoon Suvi siirtyi opettajaksi vuonna 2017.

Palautteita

”Ryhmäkoko hyvä. Rauhallinen ohjaus. Opettaja loi hyvän tunnelman. Opettaja asiantunteva ja kiinnostunut kurssilaisista. Kiitos! Hienoa tehdä ulkona kauniissa puitteissa.”

”Rauhallinen, syvällinen ote, tietopohja vahva. Eteni itselleni sopivaan tahtiin. Antoi tilaa omalle oppimiselle, innosti, kannusti, jatko-opintoja odottaen!”

– Opiskelijapalaute