Kulttuurihistoriallisen kyläraitin pelastusoperaatio

Haluatko olla mukana kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Muurlan kyläraitin pelastusoperaatiossa?

 

Muurlan Opisto ja Muurlan kotiseutuyhdistys ovat yhdistäneet voimansa Muurlan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kyläraitin pelastamiseksi. 22.5.18 avautui Kansan Sivistysrahaston Kulttuurilahja.fi -sivustolla hanke Kulttuurihistoriallisen kyläraitin pelastusoperaatio. Hanke on Salon talousalueen ensimmäinen kulttuurilahjaksi hyväksytty hanke ja avoinna 22.10.18 asti.

Kulttuurilahja on Kansan Sivistysrahaston perustama aineeton lahja suomalaisen kulttuurin ja luovuuden hyväksi. Kulttuurilahja toimii joukkorahoitusperiaatteella ja se antaa mahdollisuuden eri työryhmien hakea rahoitusta omalle hankkeelleen. Kuka tahansa voi tukea haluamallaan summalla arvokkaana pitämäänsä hanketta ja sen tavoitteiden toteutumista. Jokaiseen lahjoitukseen Kansan Sivistysrahasto antaa bonuksena 20 %:n lisätuen. Eli Kulttuurilahjassa lahjoittajan kymppi kasvaa 12 euroon.

Kirkon, entisen kunnantalon, kaupan ja vanhan pappilan lisäksi Opiston rakennukset ovat leimaa-antavimmat rakennukset Muurlan kirkonkylän kyläraitilla. Opiston rakennuksista eritoten 1700-luvun lopulta peräisin olevat Muurlan Tupa sekä itsenäisyysajan senaattori Heikki Renvallin mukaan nimetty Senaattorila-rakennus ovat Opiston laajan puistoalueen ohella olennainen ja näkyvä osa kyläraitin miljöötä. Nyt kuitenkin niin Muurlan Tupa kuin Senaattorilakin kaipaavat ulkoasunsa kunnostusta. Tähän kunnostustyöhön tähtää Kulttuurihistoriallisen kyläraitin pelastusoperaatio -hanke. Jokainen pienikin kulttuurilahja.fi -sivustolla tehty lahjoitus on tukemassa Muurlan idyllisen kylämiljöön ylläpitoa. Pelastetaan yhdessä arvokkaat rakennukset.

Katso tästä Muurlan vehreän ja tunnelmallisen kyläraitin maisemia.

Tutustu KULTTUURILAHJAAN ja ole omalla panoksellasi mukana pelastamassa Muurlan kyläraittinäkymää. Suora linkki hankkeeseemme.

Comments are closed