Linjat

Linjaopiskelu koostuu luennoista, oppiainekohtaisista projekteista, ryhmätöistä, tutustumiskäynneistä, tehtävien tekemisestä, ohjatusta- ja itsenäisestä työskentelystä sekä keväällä yhteisnäyttelyn rakentamisesta. Työskentelytilat ovat iltaisin opiskelijoiden käytettävissä. Opistolle voivat hakeutua opiskelemaan kaikki täysi-ikäiset, mutta tapauskohtaisesti voidaan joustaa. Linjoilla opiskelu on päätoimista. Lukuvuosi on 36 opintoviikkoa, kestäen syyskuusta seuraavan vuoden toukokuuhun.

Opetuksemme on keskustelevaa ja omaan ajatteluun kannustavaa. Avoin ja yhteisöllinen ilmapiiri tukee opiskelua. Opettajamme ovat alansa ammattilaisia, jotka ohjaavat ja tukevat opiskelijoiden henkilökohtaista kehittymistä.

Koulutuksemme perustuu vahvasti alan ammatillisten taitojen ja

  • yleissivistyksen kohottamiseen
  • jatko-opintovalmiuksien parantamiseen
  • yhteiskunnallisen tietämyksen parantamiseen
  • persoonallisen kehityksen tukemiseen
  • omaehtoisen ja elinikäisen oppimisen valmiuksien parantamiseen

Comments are closed