Muurlan opiston logo

opintojen hinta

Opintosi
oikeuttavat sinut opintoetuuksiin

Opiskelu Muurlan Opistolla on päätoimista ja se oikeuttaa sinut Kelan opintotukeen, opintotuen asumislisään sekä opintolainan valtiontakaukseen.

Opintotuen määrän voit arvioida nopeasti Kelan laskurilla.

Taidetarvikkeita vaalealla alustalla. Akryylimaalituubi ja pensseleitä
Opiskelijat luennolla isontalon salissa.

Mistä opintojen hinta koostuu?

opintojen hinta koostuu opintomaksusta ja asumisesta. opintomaksuun kuuluvat opetus ja ruokailu.

hinnasto lukuvuodelle 2023-2024

 • 495 € / kk | 4455 € / lukuvuosi (9kk)
 • Opintomaksuun sisältyy opetus ja ohjaus sekä koulupäivisin lounas ja iltapäiväkahvi
 • Opintomaksu on sama kaikilla linjoilla
 • Opintomaksu on jaettu kuukausittaisiin tasaeriin, neljä erää syyslukukaudella ja viisi kevätlukukaudella. Voit maksaa myös koko lukuvuoden opintomaksun kerralla
 • Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin

Opiston pihapiirissä on oma asuntola, josta voit hakea asuntolapaikkaa samalla kun haet meille opiskelemaan. Asukkaat maksavat opintomaksun lisäksi asumismaksun valitsemastaan huoneesta:

 • Majoitus 2 hengen huoneessa: Asumismaksu 180 €/ kk
 • Majoitus 1 hengen huoneessa: Asumismaksu 240 €/ kk
 • Huonehintaan sisältyy sähkö ja vesi. Asuntolassa asuminen on tuettua asumista ja hyvin edullista verrattain Salon alueen vuokrahintoihin.
 • Opiston asuntolassa Kelan opintotuen asumislisä on 88,87 €/ kk
 • Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin

Lue lisää: Asuminen opistolla

Muualla asuva:

 • Kuukausierä 495 €
 • Lukuvuosihinta 4455 €

Majoitus 2hh:

 • Kuukausierä 675 €
 • Lukuvuosihinta 6075 €

Majoitus 1hh:

 • Kuukausierä 735 €
 • Lukuvuosihinta 6615 €

* Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Opintojen rahoitus

Opintoihin voi saada opintotukea. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen määrää voit arvioida Kelan laskurilla.

Opintorahan määrään vaikuttavat oppilaitoksesi, ikäsi, asutko itsenäisesti vai vanhempasi luona, oletko avioliitossa ja onko sinulla lapsia. Tietyissä tilanteissa myös vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintorahasi määrään.

Uusi opiskelija voi hakea opintotukea, kun hän on varmistanut opiskelupaikkansa. Opintotukihakemus kannattaa tehdä heti, kun paikka on vastaanotettu. Opintotuki kannattaa hakea kerralla koko opiskeluajalle.

Kansanopistojen asuntolassa asuvat opiskelijat kuuluvat opintotuen asumislisän piiriin. Opintotuen asumislisää haetaan yhdessä opintotuen kanssa. Muualla kuin opiston asuntolassa asuva opiskelija kuuluu yleisen asumistuen piiriin. Lisätietoja asumislisästä ja -tuesta löydät Kelan sivuilta.

Jos suunnitelmissasi on opiston ulkopuolinen vuokra-asunto sinun kannattaa hakea yleistä asumistukea heti, kun sinulla on vuokrasopimus ja tiedät syksyn tulosi, asumismenot ja muut asumisen olosuhteet. Itsenäisesti vuokra-asuntoon muuttava alle 18-vuotias opiskelija voi hakea asumistukea sen jälkeen, kun hän on saanut päätöksen opintotuesta.

Asumistuki voidaan myöntää 1.8. alkaen, jos vuokrasopimus on voimassa elokuun 1. päivästä alkaen ja asuntoon on muutettu elokuun aikana. Lisäksi hakemuksen tulee olla Kelassa syyskuun loppuun mennessä.

Eduskunta on päättänyt aikuiskoulutustuen lakkautuksesta. Lakimuutoksen myötä Kela ei enää myönnä aikuiskoulutustuen lainatakausta elokuussa tai sen jälkeen alkaviin opintoihin.

Lakimuutoksen myötä aikuiskoulutustukea ei myönnetä uusiin opintoihin enää 1.8.2024 alkaen. Tukea on mahdollista saada opintoihin, jotka ovat alkaneet viimeistään 31.7.2024. Tukea pitää alkaa nostaa ennen elokuuta 2024, ja sitä voi saada vuoden 2025 loppuun asti. Aikarajat koskevat myös aikuiskoulutuksen lainatakausta.

Suunnitteletko hakevasi aikuiskoulutustukea?

 • Hallituksen esityksen mukaan sinulle voidaan myöntää aikuiskoulutustukea, jos sekä opintosi että tukikautesi alkavat viimeistään 31.7.2024
 • Jos sinulla on tällä hetkellä jo opinto-oikeus opintohin, joihin haluaisit hakea aikuiskoulutustukea, huolehdithan, että tukikautesi alkaa viimeistään 31.7.2024, jotta voit saada aikuiskoulutustukea myös siirtymäajalla
 • Tukikausi tarkoittaa sitä aikaa, jolta olet saanut myönteisen tukioikeuspäätöksen. Jos olet saanut myönteisen päätöksen aikavälille 1.4.-1.9.2024, on tämä aikaväli tukikautesi
 • Jotta voisit saada aikuiskoulutustukea myös siirtymäajalla vuoden 2025 loppuun, tulee tukikautesi alkaa viimeistään 31.7.2024
 • Hallituksen esityksen mukaan aikuiskoulutustukea ei myönnetä missään tilanteessa 1.8.2024 tai sen jälkeen alkaviin uusiin opintoihin
Saatko aikuiskoulutustukea tällä hetkellä?
 • Hallituksen esittämällä aikuiskoulutustuen lakkauttamisella ei ole kohdallasi vaikutuksia, jos saat tällä hetkellä aikuiskoulutustukea ja jatkat samojen opintojen opiskelua vuoden 2025 loppuun asti
 • Samoiksi opinnoiksi katsotaan esimerkiksi saman tutkinnon jatkaminen tai saman aineen perusopinnoista aineopintoihin siirtyminen
 • Voit hakea lisää tukioikeutta samoihin opintoihin joko yhdessä tai useammassa osassa vuoden 2025 loppuun asti
 • Voit hakea tukioikeutta ja tuen maksua vuoden 2025 loppuun asti. Viimeinen maksuhakemus tulee lähettää 31.3.2026 mennessä
 • Jos taas vaihtaisit opintojasi 1.8.2024 jälkeen, ei aikuiskoulutustukea enää missään tilanteessa myönnettäisi uusiin opintoihisi

Lisätieto aikuiskoulutustuen lakkautuksesta: Aikuiskoulutustuki – Ajankohtaista aikuiskoulutusetuuksista

Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos:

 • Olet TE-toimistossa oleva työnhakija, jonka työnhaku on voimassa
 • Olet vähintään 25-vuotias
 • TE-toimisto on todennut koulutustarpeen ja arvioinut opiskelun parantavan opiskelijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla
 • Opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella on sovittu työnhaku­suunnitelmassasi tai työllistymis­ohjelmassasi ennen opintojen aloittamista
 • Opiskelu on päätoimista (5op tai 3op/opiskelukuukausi tai 25h/viikko).

Työttömyysetuutta opiskelun tukemiseen voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Työttömyysturvan ansio- ja peruspäivärahan enimmäisaika kuluu myös opiskelun aikana. Opinnoista on esitettävä koulutus- tai opintosuunnitelma.

Lisätietoja: Työ- ja elinkeinotoimistot

Muurlan Opisto saa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) opintoseteliavustusta ja jakaa sitä opiskelijoille tietyin hakuperustein opintomaksujen alentamiseen. Opintoseteliä voi hakea mille tahansa Muurlan opiston opintolinjalle tai monimuotokoulutuksiin.

Kevään 2024 opintosetelihaku on päättynyt ja avustuksen saaneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Ilmoitamme seuraavasta hausta sivuillamme.

Alla ohjeet hakuun:

Avustusta myönnetään OKM:n asettamilla perusteilla, joita voivat olla alhainen koulutustaso (henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta ja jotka eivät kuuluu oppivelvollisuuden piiriin), työttömyys (työmarkkinoiden käytettävissä/odottavat sovitun työn alkamista tai lomautetut), maahanmuuttajuus (kotikunta Suomessa) ja koetut oppimisvaikeudet. Lisäksi opintoseteliavustusta voidaan myöntää eläkeläisille, jotka eivät ole ansiotyössä. Opintosetelillä korvataan osa opintomaksuista.

 • Seteliä voivat hakea opintomaksun itse (ei esim. vakuutusyhtiö tms.) maksavat opiskelijat.
 • Täytä opiston toimistolta saatava opintosetelihakemus ja allekirjoita se. Toimita se perusteluineen Muurlan Opiston toimistoon x.x.xxxx mennessä. Vaihtoehtoisesti voit myös täyttää sähköisen hakemuksen tästä.
 • Opintoseteliavustuksen saannin perustana ovat vapaamuotoisesti kirjoitetut perustelut, miksi seteli on tärkeä opintojen takia. Päätöksistä ilmoitetaan sähköpostilla.

Lisätietoa

Heräsikö mieleen kysymyksiä?

Autamme mielellämme sinua opiskeluun liittyvissä asioissa.

Tavoitat meidät arkisin klo 8-15.15
toimisto@muurlanopisto.fi
tai 044 758 1500