Opiskelu Muurlan Opistolla

Vapautta ja yhteisöllisyyttä

Kansanopistotoiminnan perusarvoina ovat vapaus ja yhteisöllisyys: vapaus rakentaa omanlaisensa koulutustarjonta, yhteisöllisyys taas ilmenee mm. sisäoppilaitosmaisena asumisena. Tämän päivän kansanopistossa voi toki opiskella asumatta opistolla ja Muurlassakin on tarjolla pieniä vuokra-asuntoja vain muutaman sadan metrin päässä opistolta. Monet muistavat opiskeluajan Muurlassa yhtenä elämänsä parhaista ajanjaksoista ja lukuisat opistolla solmitut ystävyyssuhteet kantavat läpi vuosien.

Arkea ja opiskelua

Arkipäivän opiskelussa opetusmenetelmät tukevat yhteisöllisyyttä arvostaen jokaisen opiskelijan persoonallisuutta ja ainutlaatuisuutta. Näin ryhmästä muodostuu oppimiselle otollinen ja turvallinen ympäristö, jossa jokaisesta välitetään ja jossa jokaisella on oma paikkansa. Syntyy hyvä henki, joka säteilee ympäriinsä.

”Muurlan henki”

Puhuttaessa Muurlan Opistosta siihen liitetään usein ilmaisu ”Muurlan henki”. Se on opiskelijoidemme meille toiminnastamme kertomaa palautetta. Vaikeasti konkretisoitava ”Muurlan henki” muodostuu monesta eri osasesta kuten:

  • opistomme sijainnista kauniin luonnon ympäröimänä Ylisjärven rannalla
  • opistoalueen idyllisistä ja kulttuurihistoriallisestikin arvokkaista rakennuksista
  • suhteellisen pienen opistoyhteisömme luomasta sympaattisesta, kannustavasta, suvaitsevasta ja erilaisuutta kunnioittavasta ilmapiiristä.

Yhdessä nämä ainekset tuovat uuden oppimiselle oman ilonsa ja arvonsa, joka ruokkii yhdessä oppimista ja kehittymistä, ”Muurlan henkeä”.

”Muurlan henki” tulee jokaisen itse kokea.

Comments are closed