Opiston vuoden 2018-2020 kehittämis- ja hanketoiminta kohdentuu ulkoalueen käyttömahdollisuuksien monipuolistamiseen sekä pihapiirin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaukseen.


Kulttuurihistoriallisen kyläraitin pelastusoperaatio

Muurlan Opisto ja Muurlan kotiseutuyhdistys ovat yhdistäneet voimansa Muurlan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kyläraitin pelastamiseksi.


Pihamiljöön kehittämishanke

Alueen kehittämissuunnitelmalla pyritään monipuolistamaan alueen käyttömahdollisuuksia, huolehtimaan alueen pitkäjänteisestä hoidosta sekä mahdollistamaan alueen käyttäjäkunnan laajentamisen.


Digihanke

Suunnittelemme hankkeen kautta pilotti-tyyppisesti työpajoja, jotka liittyvät kahteen tärkeään ajankohtaiseen teemaan: Digitaaliset taidot osana peruskansalaistaitoja ja Rekrytointiprosessin nopeutuminen.


Comments are closed