Oppivelvollisuus laajenee – uusi tehtävä ja mahdollisuus myös kansanopistoille!

Oppivelvollisuus laajenee perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Laki tulee voimaan vuoden 2021 alussa. Nykyisille 9-luokkalaisille tulee hakeutumisvelvollisuus: Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. 

Kansanopistojen järjestämä uusi oppivelvollisille suunnattu koulutuslinja on hyväksytty virallisesti kolmanneksi mahdollisuudeksi oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se tarkoittaa sitä, että keväällä 9-luokkalaiset voivat valita, hakeutuvatko lukioon, ammatilliseen koulutukseen vai haluavatko tulla vuodeksi opistoon, maksutta. 

Myös Muurlan opistossa aloitetaan syksyllä 2021 Opistovuosi oppivelvollisille -koulutus. Vuosi on täysin maksuton eli majoitus, ruokailut ja opiskelu ei maksa opiskelijalle mitään.

Muurlan opiston luovien alojen osaamiseen ja valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan perustuva opetus toteutetaan luovasti ja toiminnallisesti. Meidän vahvuuksiamme ovat muun muassa seuraavat:

  • turvallinen ympäristö, jossa on mahdollista harjoitella itsenäistymistä hyvässä huolenpidossa
  • turvallinen ilmapiiri, jossa huolehditaan jokaisesta
  • arvopohja, jonka mukaan jokaiseen opiskelijaan suhtaudutaan arvostaen ja kunnioittaen
  • monipuolinen luovien kuvallisten alojen opintojen tarjonta
  • tiivis yhteysmahdollisuus luovien alojen toimijoihin, mahdollisuus päästä mukaan tekemään tapahtumia ja syventämään omaa osaamistaan  

Tämä on  uusi upea mahdollisuus alle 18-vuotiaille! Tule vuodeksi opistoon pohtimaan tulevaisuuttasi rauhassa ja paineetta, saamaan uusia ystäviä, lisäämään itsetuntemustasi, harjoittelemaan itsenäistymistä, parantamaan jatko-opiskeluvalmiuksiasi rennossa ilmapiirissä. Vietä unohtumaton opistovuosi kansanopistossa,  täysin maksutta!

Julkaisemme uuden koulutuslinjan nettisivuillamme helmikuussa, haku lukuvuoden 2021-22 opintoihin aukeaa helmikuussa.

Seuraa verkkosivujamme ja kysy lisää!

Riitta Mursula-Innanen, Rehtori

P. 044 758 1531

Comments are closed