Muurlan opiston logo

parantavan äänen kurssi

24.-27.6.2024

Kurssilla käydään läpi oikeaa hengitystekniikkaa, kehoresonanssia ja äänen intentiota. Kurssin tavoitteena on antaa työkaluja tutkia ja kehittää omaa ääntään.

Sisältö

Parantavan äänen kurssi on tarkoitettu kaikille oman äänensä kanssa työskenteleville sekä oman äänensä parantavan potentiaalin kehittämisestä kiinnostuneille. Kurssin tavoitteena on antaa työkaluja tutkia ja kehittää omaa ääntään joko yksin tai ryhmässä. Kurssin aikana pyritään aktivoimaan omassa äänessä piilevä suuri voima, joka jää usein käyttämättä.

Neljän päivän mittaisella kurssilla käydään läpi oikeaa hengitystekniikkaa, kehoresonanssia ja äänen intentiota. Kurssilla harjoitellaan keho-mieli-jännitysten purkamista, tehdään ylä-äänitekniikan harjoittelua ja hoitoharjoituksia. Lisäksi mukana on eheyttävä äänipiiri. Harjoitteet juontavat juurensa alkuperäiskansojen tapoihin käyttää ääntä.

Ääniparannus pohjautuu luonnolliseen äänen käyttöön ja ajan saatossa muodostuneisiin ihmisäänen käyttötekniikoihin. Tekniikoista esimerkkinä on shamanistinen ääni, mm. intiaanikulttuurien tekniikat, joiku, itkulaulu, sekä äänenmuodostustekniikat, kuten tiibetiläinen ylä-äänilaulu ja harmoninen laulu.

Nykyisen kvanttifysiikan tutkimuksen pohjalta tiedämme, että kaikki on loppujen lopuksi värähtelyä, myös keho. Tämän ajan eräs ääniparannuksen pioneeri, Jonathan Goldman, luonnehtii ääniparannusta seuraavalla esimerkillä: ”Keho on kuin orkesteri. Kun kaikki on kunnossa, solut ja hiukkaset värähtelevät, soivat oikein. Mutta kun huono olo tai sairaus astuvat kuvaan, alkaa tietty osa kehosta värähtelemään väärin. Soimaan väärin. Silloin tulee palauttaa oikea, luonnollinen värähtely takaisin. Tämän voi tehdä äänen avulla.”

Tärkeä seikka ihmisäänen käytössä on intentio. Harmonisella intentiolla ja äänenkäytöllä voidaan pitää yllä harmoniaa ja hyvinvointia kehossa. Miten käyttää ääntä, mitä ajattelee ja tuntee, kun käyttää ääntä. Oma ääni vaikuttaa itsensä lisäksi myös ympäristöön. Ihmisäänellä on kaksi perustavanlaatuista vaikutusta, jonkin purkautuminen tai jonkin ylläpitäminen. Kun satuttaa itsensä yleensä pääsee myös ääni suusta, huuto, itku tai voimasana. Ne auttavat purkamaan ”väärää” värähtelyä, eli helpottavat kipua. Fyysistä ja emotionaalista kipua.

Taiteellisesta esiintymisestä tiedämme, että äänessä voi olla vahva tunnelataus. Tietoinen äänityöskentely vaikuttaa myös tunne-elämään, tasapainottaen ja harmonisoiden tunteita ja sitä kautta myös ajatusmaailmaa. Keho ja mieli toimivat instrumentteina luonnolliseen hyvinvointiin sekä syvään itsetuntemukseen henkilön niin halutessa.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

Kurssi toteutetaan lyhytkurssina ja pituudeltaan se on yhteensä neljä lähiopetuspäivää. Kurssipäivät kestävät ma-to kello 10-15.30.

Ohjelma on alustava ja voi muuttua kurssilaisten toiveiden ja tavoitteiden mukaan.

Tervetuloa kurssille!

 • Kurssinvetäjän esittely sekä menetelmän esittely
 • Hengitystekniikka
 • Lounas
 • Läsnäolo/keskittymisharjoituksia
 • Kehoresonanssiharjoituksia
 • Ohjelman välissä iltapäiväkahvi
 • Kuunteluharjoituksia
 • Läsnäoloharjoitus, syventävä
 • Kehoresonanssi, syventävä
 • Lounas
 • Kuunteluharjoitus, syventävä
 • Ohjelman välissä iltapäiväkahvi
 • Intentio äänityöskentelyssä
 • Intentioharjoituksia yhdistettynä ääneen
 • Kehoresonanssiharjoituksia yhdistettynä ääneen
 • Vokaalilaulua
 • Lounas
 • Ylä-äänitekniikkaa
 • Ylä-ääni-intentioharjoituksia
 • Ohjelman välissä iltapäiväkahvi
 • Ääni ja hoitaminen äänellä
 • Kehoresonanssiharjoituksia
 • Äänellä hoitaminen
 • Lounas
 • Oma nimi hoitamisen ”koodina”
 • Hoitaminen ylä-äänillä
 • Ohjelman välissä iltapäiväkahvi
 • Hoitava äänipiiri

koulutuksen kesto

24.-27.6.2024, klo 10-15.30

Kenelle

Kurssi sopii kaikille rentoutumisesta ja oman äänenkäytön parantamisesta kiinnostuneille, mutta myös täydennyskoulutukseksi kaikille äänen ja äänen käytön parissa työskenteleville. Kurssi ei vaadi aiempaa koulutusta.

ilmoittautuminen

 • Ilmoittautuminen kurssille päättyi 9.6.2024.
 • Vahvistamme kurssin toteutumisen sinulle sähköpostiisi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.
 • Kurssin laskutus tapahtuu ennen kurssin alkua.
 • Pidätämme oikeuden kurssin peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi sekä aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.

hinta

kouluttaja

 • Michael Schirmer, äänihoitaja-kouluttaja

MICHAEL SCHIRMER

Äänen syvään vaikutukseen heräsin henkilökohtaisen prosessin ja etsimisen kautta 30 vuotta sitten Glastonburyssa, Englannissa. Uuden ajan luonnolliset terapiamuodot ja filosofiat kiinnostivat ja lähdin etsimään vastauksia Skotlannissa sijaitsevaan Findhorn-ekoyhteisöön ajautuen lopulta Lounais-Englantiin, Glastonburyyn. Siellä kokeilin monia eri terapioita ja osallistuin eri ryhmiin, mm. meditaatioryhmiin. Eräässä näistä ryhmistä kohtasin äänen, joka oli erittäin vaikuttava. Innostuin kovasti vetäjän tekemästä äänestä ja sain selville, että äänellä voi myös hoitaa ihmistä. Siitä lähti liikkeelle äänimatkani, joka kulki monen eri opettajan ja menetelmän kautta. Tutustuin shamanistiseen äänenkäyttöön, tiibetiläiseen ylä-äänilauluun, harmoniseen lauluun, muutaman mainitakseni.

Kouluttauduin taijiohjaajaksi, shindokehoterapeuttikouluttajaksi sekä reikiopettajaksi, käyden myös monilla äänenkäyttöön ja meditaatioon liittyvillä kursseilla. Vähitellen kokosin kokemukseni eri menetelmistä ja kehitin niistä oman parantavan äänen koulutuksen. Koulutuksia olen pitänyt jo yli 25 vuotta.

Palautteita

Ihana meditatiivinen rauhallinen tunnelma. Ja kurssin ennakkotiedot vastasivat kurssin sisältöä.” 

”Opetus rauhallisella temmolla ja selkeä. Omiin tarkoituksiin sopiva. Antoi ideoita ja poisti ennakko-oletuksia omaan ääneen liittyen.” 

Miellyttävä, turvallinen ja rauhallinen ilmapiiri” 

Paljon uutta, ennestään kokematonta. Herätteli uteliaisuutta. Voimaannuttavaa.”