Positiivinen psykologia työyhteisöissä

Työntekijöiden hyvinvointi lisää tutkitusti heidän motivaatiotaan, sitoutumistaan ja menestymistään työssä. Toisaalta jokainen työntekijä on yhteisvastuullinen koko työyhteisön hyvinvoinnista ja jo yhdenkin työntekijän panos voi käynnistää pysyvän myönteisen muutoksen yhteisön toimintatavoissa.

Tämä koulutuskokonaisuus herättää pohtimaan asioita, joille päivittäisessä työarjessa ei aina löydy aikaa. Tavoitteena on tarjota käytännön työkaluja positiivisen, arvostavan ja innostuneen työyhteisön rakentamiseksi. Webinaarisarjan perustana on positiivisen psykologian tiede, joka tarjoaa kehittämistyöhön myönteisen ja voimavaraperustaisen sekä vankasti tutkimukseen pohjautuvan näkökulman.

Kurssin tavoitteet
  • Luoda osallistujalle käsitys kukoistavan työyhteisön edellytyksistä ja myönteisistä vaikutuksista
  • Tarjota osallistujalle eväitä oman työyhteisönsä kehittämiseen
  • Kannustaa osallistujaa hyödyntämään positiivisen psykologian menetelmiä oman hyvinvointinsa ja työilonsa edistämiseen
Kurssin sisältö

Webinaarisarja tarjoaa positiivisen psykologian tuoretta tutkimustietoa hyödyntäen uusia näkökulmia työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseksi. Vankasta teoriapohjastaan huolimatta koulutus on hyvin käytännönläheinen ja kaikilla neljällä koulutuskerralla käydään läpi harjoitteita ja menetelmiä, joiden avulla osallistujat voivat vahvistaa ­­­­hyvinvointiaan ja työyhteisönsä myönteistä toimintakulttuuria.

Webinaari 1: Lähtökohtana hyvinvointi. Ensimmäisessä webinaarissa käsitellään sitä, mitä kukoistava ja menestyvä työyhteisö tarkoittaa positiivisen psykologian näkökulmasta. Lisäksi perehdytään hyvinvoinnin ja myönteisten tunteiden merkitykseen sekä tarkastellaan työyhteisön hyvinvointia professori Martin Seligmanin hyvinvointiteorian osatekijöistä käsin.

Webinaari 2: Voimavarana työyhteisötaidot. Toisessa webinaarissa tutustutaan myönteisen vuorovaikutuksen suhdelukuun sekä käydään läpi erilaisia työyhteisötaitoja, joita jokaisen työntekijän tulisi tavoitella ja vahvistaa kukoistavan ja menestyksekkään työyhteisön saavuttamiseksi. Lisäksi käsitellään positiivista johtajuutta ja myönteisen työilmapiirin rakentamista.

Webinaari 3: Merkityksellisyyttä vahvuuksien hyödyntämisestä. Kolmannessa webinaarissa paneudutaan työn merkityksellisyyteen ja luonteenvahvuuksiin. VIA-luokittelun avulla etsitään osallistujien omia vahvuuksia ja pohditaan, miten niitä olisi mahdollista hyödyntää omassa työarjessa.

Webinaari 4: Keskinkertaisuudesta kukoistukseen Viimeisessä webinaarissa käydään kokoavasti läpi keinoja, joiden avulla työyhteisöstä voi kuoriutua entistä myönteisempi, kannustavampi ja hyvinvoivampi. Lisäksi tutustutaan hyvinvointistrategioihin, joilla yksittäinen työntekijä voi tukea omaa hyvinvointiaan työssä ja sen ulkopuolella.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille esimiehille ja työntekijöille, jotka ovat kiinnostuneet oman työhyvinvoinnin ja työyhteisön toimintakulttuurin kehittämisestä.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii luokanopettaja, KT Eliisa Leskisenoja. Leskisenoja on kirjoittanut kirjan Positiivisen pedagogiikan työkalupakki. Kirja perustuu Eliisa Leskisenojan omassa luokassaan toteuttamaan toimintatutkimukseen. Tutkimus osoitti, että positiivisen pedagogiikan toteuttaminen inspiroi ja voimaannuttaa myös opettajaa.

Hinta ja aika
  • To 24.1.-14.2.2019 klo 16.30-18.00 (4 x 1,5 h)
  • Kurssi on verkkokurssi, johon ei sisälly lähiopetusta.
  • Kurssin hinta on 90 €/hlö
Ilmoittautuminen

  • Ilmoittaudu kurssille 14.1.2019 mennessä.
  • Vahvistamme kurssin toteutumisen sinulle sähköpostiisi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.
  • Kurssin laskutus tapahtuu ennen kurssin alkua.
  • Pidätämme oikeuden kurssin peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Comments are closed