Muurlan opiston logo

ratkaisu­keskeinen lyhyt­terapeutti

11.1.2023 – alkuvuosi 2025
50 op

Sisältö

Muurlan opisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella Ratkaisukeskeisen lyhytterapeuttikoulutuksen (50 op) rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä. Koulutus täydentää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuksiin soveltuvia sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoja sisältäen Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op -opintokokonaisuuden. Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää Lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon ammattinimike. Lisäksi koulutus antaa sertifioidun lyhytterapeutti-pätevyyden.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet soveltaa integratiivisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä metodeja toipumislähtöisellä lyhytterapeuttisella otteella ihmissuhdetyössä. Koulutuksen käytyään osallistuja osaa soveltaa ratkaisukeskeistä viitekehystä, jossa painotetaan tavoitteellisuutta sekä yksilön omia voimavaroja, toivoa, merkityksellisyyden kokemusta, osallisuutta ja myönteistä mielenterveyttä.

Koulutus antaa valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä ja arvioida sen tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa sekä toimia terapeuttisessa työssään asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Koulutuksen tavoitteena on myös vahvistaa työntekijän omaa työssä jaksamista, mielekkyyden kokemusta ja tavoitteellista ammatillista toimintaa.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja oppii hyödyntämään selkeää lyhytterapeuttista rakennetta, jossa on määritelty sisältö, kesto, tavoitteet ja lyhytterapeuttisen työskentelyn mittarit. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää käytännön työtapoja osallistujien työkontekstin kohderyhmään ja integroida ne yhteisöllisesti ja tuloksellisesti olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta ja tarvittaessa etäkoulutuspäiviä (yhteensä 20 koulutuspäivää, klo 9-16), etänä toteutettavaa pienryhmätyönohjausta (7 x 1,5 h), dokumentoitavaa asiakasharjoittelua (100h) pienryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä (7 x 2h) sekä kirjallista oheislukemistoa (yhteensä n. 17 kirjaa) ja niihin liittyvät reflektiot, välitehtäviä ja kirjallinen lopputyö, sekä terapeutin itsereflektio ja siihen liittyvä asiakastyön litterointi. Koulutuksessa on olennaista sen prosessimaisuus ja omakohtainen lyhytterapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuksen suorittaminen edellyttää 100% läsnäoloa.

Ennakkolukemistona ennen ensimmäistä koulutuspäivää:

 • Toinen näistä teoksista: Turpeinen, P., Nurmento, R., ym. (toim.) 2016. Terapiasuhteessa olemisen taito. Edita. TAI Kanninen, K. & Uusitalo-Arola, L. 2015. Lyhytterapeuttinen työote. PS-kustannus.
 • Lisäksi: Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M., Partonen, T. (toim.): PSYKIATRIA: Psykiatrinen hoito (luvut: 27-40). Duodecim.

Koulutuspäivät ja pienryhmätyönohjaus

 • Keskiviikko ja torstai 11.-12.1.2023, koulutuksen aloitus
 • Perjantai 3.3.2023
 • Keskiviikko 12.4.2023
 • Maanantai 15.5.2023
 • Perjantai 16.6.2023
 • Maanantai 21.8.2023
 • Tiistai 22.8.2023, työnohjauspäivä
 • Tiistai 3.10.2023
 • Keskiviikko 4.10.2023, työnohjauspäivä
 • Perjantai 10.11.2023
 • Loput päivät ilmoitetaan myöhemmin. Koulutus päättyy alkuvuonna 2025.
 • Huomioi lisäksi itsenäiset pienryhmätyöskentelyt lähijaksojen välissä (7 x 2 h)

Erityistä: Opintoihin sisältyy 2 peräkkäistä lähipäivää, jotka toteutetaan retriittimuotoisena kokemuksellisena workshop-työskentelynä. Tähän liittyy suosituksena yöpyminen Muurlan opistolla omakustanteisesti. Kaikkina lähipäivinä Muurlan opistolla koulutuksen hintaan sisältyvät lounaat ja iltapäiväkahvit tarjoiluineen.

Koulutuksen painopistealueina ovat toipumisorientoitunut hoitoideologia ja voimavarakeskeiset ja integratiiviset psykoterapeuttiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi psykiatrisessa hoitotyössä ja ammatillisessa ohjaustyössä eri toimialoilla.

 • Mitä psykoterapia ja lyhytterapia on?
 • Psykoterapeuttinen vuorovaikutus
 • Toipumislähtöinen ja ratkaisukeskeinen hoitofilosofia ja työote
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapiaprosessi jatkuvan arvioinnin menetelmänä
 • Ihmisen psyykkinen kehitys ja varhaiset vuorovaikutussuhteet
 • Psykoterapiasuuntaukset ja niiden sovellukset lyhytterapiassa:
  • ratkaisukeskeinen psykoterapia
  • kognitiivinen psykoterapia (HOT-terapia ja tietoisuustaidot)
  • psykodynaaminen psykoterapia
  • psykofyysinen psykoterapia ja terapeutin mindfulness-taidot
  • mentalisaatioterapia
  • pari- ja perheterapia
  • seksuaaliterapia
  • lasten ja nuorten psykoterapia
  • taideterapia
  • traumaterapia
 • Psykoterapian tuloksellisuus ja hoitoon liittyvä lainsäädäntö
 • Psyykkiset kriisit ja traumat
 • Stressi ja palautuminen
 • Mielenterveyden diagnostiset kriteerit:
  • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
  • Masennus
  • Psykoosit
  • Persoonallisuushäiriöt
  • Syömishäiriöt
  • Addiktiot

koulutuksen kesto

11.1.2023 – alkuvuosi 2025

Kenelle

Koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille sekä muille ihmissuhdetyön ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää psykoterapeuttisia ohjauksellisia menetelmiä työssään. Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville ammattihenkilöille, jotka haluavat lisätä menetelmäosaamista matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen tarjoamisessa lyhytterapeuttisella ja valmentavalla työotteella.

Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää Lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike.

Koulutuksesta saat myös  -sertifioitu lyhytterapeutti pätevyyden.

ilmoittautuminen

 • Hae koulutukseen viimeistään 9.12.2022.
 • Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten ja tarvittaessa mahdollisen puhelinhaastattelun perusteella.
 • Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, laskutamme 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä.
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen ensimmäistä koulutuksen lähipäivää.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua.
 • Jos koulutus joudutaan peruuttamaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
 • Pidätämme oikeuden aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.

hinta

 • Koulutuskokonaisuuden hinta 4385€/hlö
 • Tarkasta mahdollisuutesi aikuiskoulutustukeen.
 • Koulutuksen hinta sisältää asiantuntevan opetuksen sekä laajan luento- ja harjoitusmateriaalin sähköisenä ja lisäksi kaksi erillistä lyhytterapeuttista haastattelukorttisarjaa; Ratkaisukeskeinen motivoiva haastattelu ja Vaikean elämänkokemuksen voimavarakeskeinen vaiheittainen työstäminen. Lähiopetuspäivät sisältävät herkullisen lounaan ja iltapäiväkahvit tarjoiluineen Jaanan herkkupöydässä.
 • Kurssi laskutetaan viidessä erässä
 • Opistolla on mahdollisuus edulliseen majoitukseen kurssipäivien välissä. Lue lisää

kouluttajat

Anita Hedman
FM, kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), työnohjaajakouluttaja (STOry), Team and Executive coach (CCSF, ICF:n PCC-taso), mindfulnessohjaaja (MBSR) ja työyhteisövalmentaja. anihedman@gmail.com, P. 050 307 4006.

Annukka Jäske
KM (erityisluokanopettaja), kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), sosionomi/diakoni (AMK), EMDR I &II

Miia Miskeljin
psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK, YAMK), kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), kouluttajatyönohjaaja (STOry), Coach (CCSF), kognitiivinen lyhytterapeutti.

Lisäksi kouluttajina vierailevia asiantuntijoita.

huomioitavaa

 • Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia koronarajoituksia.
 • Lue lisää
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Anita Hedman

ANITA HEDMAN

Kun on itse oppinut jotain mullistavan hyödyllistä, sitä haluaa mahdollistaa myös muille. Ja toki, eihän koira karvoistaan pääse.. alkuperäinen ammattini on uskonnon ja psykologian aineenopettaja. Opettajana pyrin olemaan jäsentynyt ja järjestäytynyt ja teoreettisen viitekehyksen lisäksi suosin kokemuksellisia ja vuorovaikutteista oppimismetodeja.

Missioni on mahdollistaa toimivien ratkaisukeskeisten työtapojen ja vaikuttavan arvostavan ihmisen kohtaamisen jalkautumista työelämän eri aloille. Koulutuksessa voitkin saada uudenlaisia voimaannuttavia ja tuloksellisia työtapoja ihmissuhdetyöhön.

Koulutuksessa pääkouluttajina toimivat psykoterapiatyötä aktiivisesti tekevät kouluttajapsykoterapeutit, joilla on vankan kokemuksen ja monipuolisen kouluttautumisen myötä syntynyt vahva käyttöteoria integratiiviseen terapiatyöhön ja kouluttamiseen.

Kaikilla kouluttajilla on pitkä kokemus monipuolisesta kliinisestä psykoterapiatyöstä ja ratkaisukeskeisen työotteen soveltamisesta eri toimialoilla.

Palautteita

” Anita oli lämmin ja ymmärtäväinen, mutta silti sopivalla tavalla napakka.”

”Annukan ohjaaminen oli huomioivaa, läsnäolevaa, persoonallista, turvallista, joustavaa ja jämäkkää.”

 ” Rautainen ammattilainen. Läsnäoleva ja palautteessan oikea-aikainen! Täsmällinen ja hyvin suunniteltu koulutus. Huikeat materiaalit. Kaikki vierailijat mahtavia ja sopivia.”