Muurlan opiston logo

ratkaisu­keskeinen lyhyt­terapeutti

27.1.2025 – alkuvuosi 2027

Sisältö

Muurlan Opisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella ratkaisukeskeisen lyhytterapeuttikoulutuksen (50 op) rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä. Koulutus täydentää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuksiin soveltuvia sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoja sisältäen psykoterapeuttiset valmiudet (30 op) -opintokokonaisuuden. Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon ammattinimike. Lisäksi koulutus antaa sertifioidun lyhytterapeuttipätevyyden.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet soveltaa integratiivisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä metodeja toipumislähtöisellä lyhytterapeuttisella otteella ihmissuhdetyössä. Koulutuksen käytyään osallistuja osaa soveltaa ratkaisukeskeistä viitekehystä, jossa painotetaan tavoitteellisuutta sekä yksilön omia voimavaroja, toivoa, merkityksellisyyden kokemusta, osallisuutta ja myönteistä mielenterveyttä.

Koulutus antaa valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä ja arvioida sen tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa sekä toimia terapeuttisessa työssään asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Koulutuksen tavoitteena on myös vahvistaa työntekijän omaa työssä jaksamista, mielekkyyden kokemusta ja tavoitteellista ammatillista toimintaa.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja oppii hyödyntämään selkeää lyhytterapeuttista rakennetta, jossa on määritelty sisältö, kesto, tavoitteet ja lyhytterapeuttisen työskentelyn mittarit. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää käytännön työtapoja osallistujien työkontekstin kohderyhmään ja integroida ne yhteisöllisesti ja tuloksellisesti olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 20 koulutuspäivää lähiopetusta Muurlan Opistolla (klo 9-16), etänä toteutettavaa pienryhmätyönohjausta (7 x 1,5 h), dokumentoitavaa asiakasharjoittelua (100h) pienryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä (7 x 2h) sekä kirjallista oheislukemistoa (yhteensä n. 17 kirjaa) ja niihin liittyvät reflektiot, välitehtäviä ja kirjallinen lopputyö, sekä terapeutin itsereflektio ja siihen liittyvä asiakastyön litterointi. Koulutuksessa on olennaista sen prosessimaisuus ja omakohtainen lyhytterapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuksen suorittaminen edellyttää 100% läsnäoloa.

Koulutus on laajuudeltaan 50 opintopistettä.

Ennakkolukemistona ennen ensimmäistä koulutuspäivää:

 • Toinen näistä teoksista: Turpeinen, P., Nurmento, R., ym. (toim.) 2016. Terapiasuhteessa olemisen taito. Edita. TAI Kanninen, K. & Uusitalo-Arola, L. 2015. Lyhytterapeuttinen työote. PS-kustannus.
 • Lisäksi: Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M., Partonen, T. (toim.): PSYKIATRIA: Psykiatrinen hoito (luvut: 27-40). Duodecim.

Koulutuspäivät ja pienryhmätyönohjaus:

 • 27.-28.1.2025, koulutuspäivät: 1-2
 • 24.-25.3.2025, koulutuspäivät: 3-4
 • 23.4.2025, koulutuspäivä: 5
 • 2.6.2025, koulutuspäivä: 6

Erityistä: Opintoihin sisältyy 2 peräkkäistä lähipäivää, jotka toteutetaan retriittimuotoisena kokemuksellisena workshop-työskentelynä. Koulutuksen hinta sisältää retriittijakson ohjelman, kaksi erillistä lyhytterapeuttista haastattelukorttisarjaa (arvo 90e) sekä lounaan ja iltapäiväkahvit kaikkina 20 lähipäivinä Muurlan Opistolla.

Koulutuksen painopistealueina ovat toipumisorientoitunut hoitoideologia ja voimavarakeskeiset ja integratiiviset psykoterapeuttiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi psykiatrisessa hoitotyössä ja ammatillisessa ohjaustyössä eri toimialoilla.

 • Mitä psykoterapia ja lyhytterapia on?
 • Psykoterapeuttinen vuorovaikutus
 • Toipumislähtöinen ja ratkaisukeskeinen hoitofilosofia ja työote
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapiaprosessi jatkuvan arvioinnin menetelmänä
 • Ihmisen psyykkinen kehitys ja varhaiset vuorovaikutussuhteet
 • Psykoterapiasuuntaukset ja niiden sovellukset lyhytterapiassa:
  • ratkaisukeskeinen psykoterapia
  • kognitiivinen psykoterapia (HOT-terapia ja tietoisuustaidot)
  • psykodynaaminen psykoterapia
  • psykofyysinen psykoterapia ja terapeutin mindfulness-taidot
  • mentalisaatioterapia
  • pari- ja perheterapia
  • seksuaaliterapia
  • lasten ja nuorten psykoterapia
  • taideterapia
  • traumaterapia
 • Psykoterapian tuloksellisuus ja hoitoon liittyvä lainsäädäntö
 • Psyykkiset kriisit ja traumat
 • Stressi ja palautuminen
 • Mielenterveyden diagnostiset kriteerit:
  • pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
  • masennus
  • psykoosit
  • persoonallisuushäiriöt
  • syömishäiriöt
  • addiktiot

koulutuksen kesto

27.1.2025 – alkuvuosi 2027. Kesto 2 vuotta.

Kenelle

Koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää psykoterapeuttisia ohjauksellisia menetelmiä työssään. Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville ammattihenkilöille, jotka haluavat lisätä menetelmäosaamista matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen tarjoamisessa lyhytterapeuttisella ja valmentavalla työotteella.

Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike.

Koulutuksesta saat myös  -sertifioitu lyhytterapeuttipätevyyden.

Haku koulutukseen

 • Haku koulutukseen päättyy 6.1.2025.
 • Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten ja tarvittaessa mahdollisen puhelinhaastattelun perusteella. Valintoja tehdään jo hakuprosessin aikana.
 • Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, laskutamme 200€ varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä. Varausmaksun maksamalla varmistat paikkasi koulutuksessa.
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään hakuajan päätyttyä.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun ennen koulutuksen alkua.
 • Jos koulutus joudutaan peruuttamaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
 • Pidätämme oikeuden aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.

hinta

 • Koulutuksen hinta: 4650 e/hlö.
 • Koulutuksen hinta sisältää asiantuntevan opetuksen sekä laajan luento- ja harjoitusmateriaalin sähköisenä, retriittijakson ohjelman sekä lisäksi kaksi erillistä lyhytterapeuttista haastattelukorttisarjaa: Ratkaisukeskeinen motivoiva haastattelu ja Vaikean elämänkokemuksen voimavarakeskeinen vaiheittainen työstäminen. Lähiopetuspäivät sisältävät lounaan ja iltapäiväkahvit.
 • Koulutus laskutetaan kuudessa erässä.
 • Opistolla on mahdollisuus edulliseen majoitukseen kurssipäivien välissä. Lue lisää.
 • Tutustu maksu- ja peruutusehtoihimme.

kouluttajat

 • Anita Hedman,
  FM, kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), työnohjaajakouluttaja (STOry), Team and Executive coach (CCSF, ICF:n PCC-taso), mindfulnessohjaaja (MBSR) ja työyhteisövalmentaja. Koulutuksen vastaava kouluttaja: anihedman@gmail.com, p. 050 307 4006.
 • Annukka Jäske,
  KM (erityisluokanopettaja), kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), sosionomi/diakoni (AMK), EMDR I &II
 • Miia Miskeljin,
  psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK, YAMK), kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), kouluttajatyönohjaaja (STOry), Coach (CCSF), kognitiivinen lyhytterapeutti.
 • Lisäksi vierailevia asiantuntijoita. Aiemmissa koulutuksissa ovat olleet: mm. Janne Vuononvirta (psykiatri, psykoterapeutti), Kari Saarinen (musiikkiterapeutti), Pekka Lyytinen (psykologi, kouluttajapsykoterapeutti), Annette Nyholm (kouluttajapsykoterapeutti).

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Anita Hedman

ANITA HEDMAN

Kun on itse oppinut jotain mullistavan hyödyllistä, sitä haluaa mahdollistaa myös muille. Ja toki, eihän koira karvoistaan pääse.. alkuperäinen ammattini on uskonnon ja psykologian aineenopettaja. Opettajana pyrin olemaan jäsentynyt ja järjestäytynyt ja teoreettisen viitekehyksen lisäksi suosin kokemuksellisia ja vuorovaikutteista oppimismetodeja.

Missioni on mahdollistaa toimivien ratkaisukeskeisten työtapojen ja vaikuttavan arvostavan ihmisen kohtaamisen jalkautumista työelämän eri aloille. Koulutuksessa voitkin saada uudenlaisia voimaannuttavia ja tuloksellisia työtapoja ihmissuhdetyöhön.

Koulutuksessa pääkouluttajina toimivat psykoterapiatyötä aktiivisesti tekevät kouluttajapsykoterapeutit, joilla on vankan kokemuksen ja monipuolisen kouluttautumisen myötä syntynyt vahva käyttöteoria integratiiviseen terapiatyöhön ja kouluttamiseen.

Kaikilla kouluttajilla on pitkä kokemus monipuolisesta kliinisestä psykoterapiatyöstä ja ratkaisukeskeisen työotteen soveltamisesta eri toimialoilla.

Palautteita

”Anita oli lämmin ja ymmärtäväinen, mutta silti sopivalla tavalla napakka.”

”Annukan ohjaaminen oli huomioivaa, läsnäolevaa, persoonallista, turvallista, joustavaa ja jämäkkää.”

 ”Rautainen ammattilainen. Läsnäoleva ja palautteessan oikea-aikainen! Täsmällinen ja hyvin suunniteltu koulutus. Huikeat materiaalit. Kaikki vierailijat mahtavia ja sopivia.”