Muurlan opiston logo

Sarjakuva & kuvittaminen

Lukuvuosi 4.9.2023-31.5.2024

Sarjakuva & kuvittaminen -linjan opiskelu pohjautuu vahvasti käytännön tekemiseen, tarpeellisen ammattitaidon ja tietämyksen oppimiseen sekä oman tyylin ja kerrontatavan löytämiseen. Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet sarjakuvan teosta tai haluavat hyvän pohjan jatko-opintoihin.

Sisältö

Sarjakuva & kuvittaminen -linjalla opiskelu pohjautuu vahvasti käytännön tekemiseen, tarpeellisen ammattitaidon ja tietämyksen oppimiseen sekä oman tyylin ja kerrontatavan löytämiseen. Sarjakuvan kieli ja tapa kertoa tarinaa on erityinen. Kaikki sarjakuva & kuvittamisen linjan käyneet oppivat sen. 

Ensimmäisen vuoden aikana opitaan perusteet ja toisen vuoden aikana syvennetään tietoja ja taitoja sekä keskitytään omiin projekteihin. Sarjakuvaa & kuvittamista voi opiskella omista tarpeista riippuen myös ainoastaan ensimmäisen tai toisen lukuvuoden.

Koulutus antaa hyvän pohjan sarjakuvataiteilijan ammattiin ja graafisen suunnittelun, kuvataiteiden, elokuvan, pelialan sekä muun visuaalisen viestinnän jatko-opintoihin.

Koulutuksen aikana teemme sarjakuvia ja kuvituksia, opiskelemme kuvataiteita ja sarjakuvan historiaa sekä painamme sarjakuvakirjoja, pienlehtiä ja julisteita. Mietimme miten tarjota töitään kustantajalle ja millaisia työsopimuksia kannattaa tehdä. Perehdymme siihen, miten piirtämisellä voi hankkia toimeentulonsa. Harjoittelemme idean muuttamista tarinaksi ja millä välineillä sen voi parhaiten toteuttaa. Opit myös käyttämään sarjakuvan ja graafisen suunnittelun sähköisiä työvälineitä: mm. Photoshop- ja InDesign-ohjelmia sekä piirtopöytää.

Teemme yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Halutessasi voit opintojesi ohessa  suorittaa valikoituja avoimen ammattikorkeakoulun kursseja veloituksetta. Lue lisää!

Keskeisiä oppiaineita

Sarjakuvalinjan opiskelija pitää käsissään piirtämäänsä sarjakuvaa sarjis24 -tapahtumassa

Ideointi ja käsi­kirjoittaminen

Koulutuksen aikana opimme sarjakuvan käsikirjoittamista erilaisten harjoitusten kautta. Teemme sekä lyhyitä että pidempiä tarinoita ja tutustumme draaman kaariin ja tarinankerronnan yleisiin keinoihin.

Sarjakuvalinjan opiskelija maalaa maalausta, jossa on kolme hahmoa

Työvälineet ja tekniikat

Opit monipuolisesti kuvataiteiden eri tekniikoista, mm. piirtämään käyttäen nestemäistä tussia, terää ja sivellintä sekä hyödyntämään valopöytää. Perinteisten välineiden lisäksi tutuiksi tulevat digipiirtäminen, kuvankäsittely ja taitto-ohjelmat.

Sarjakuvakirjallisuutta hyllyllä

Sarjakuva­teoksiin tutustuminen

Perehdymme sarjakuvan historiaan sekä tutustumme monipuolisesti eri genrejen ja aikakausien teoksiin lukupiireissä. Kotimaisen sarjakuvataiteen kenttä tulee sinulle tutuksi. 

Animaatiolinjan opiskelija tekee fotonovellaa Muurlan opiston digiluokassa

Sarjakuva­teoksen julkaiseminen

Opit muuttamaan sarjakuvan ideasta valmiiksi tuotteeksi sekä löytämään sille julkaisijan. Vuoden aikana tehdään useita pienlehtiä ja käydään sarjakuvafestivaaleilla myymässä niitä. Lisäksi opettelemme mistä ja miten apurahoja haetaan.  

oppiaineet & työpajat


Linjalla sinulla on käytössäsi

sarjakuva & kuvittaminen 1.vuosikurssi

Ensimmäisenä vuonna opitaan mitä sarjakuva on ja miten se tehdään.

Opintojen sisältö

Sarjakuvan perusteet
Opintojaksolla perehdytään sarjakuvaan ilmaisumuotona. Siinä tutkitaan ruudun, sivun ja tarinan rakennetta, sekä näiden suhdetta toisiinsa. Jaksolla tehdään sarjakuvia harjoitusten kautta, sekä tutustutaan sarjakuvan historiaan ja lajityyppeihin.

Välineet ja materiaalit
Opintojaksolla käydään läpi sarjakuvalle tyypillisiä työvälineitä, perehdytään nykysarjakuvan ilmaisumuotoihin sekä kehitetään menetelmiä omalle tekemiselle. Jaksolla tutustutaan perinteiseen mustetyöskentelyyn siveltimellä ja terällä, kuitukärkikynien käyttöön, ristivarjostamiseen, värittämiseen tusseilla ja maaleilla, sekä digitaaliseen piirtämiseen piirtopöydillä ja tableteilla. Muurlan sarjakuvalinja ei ole välinekeskeinen. Voit halutessasi tehdä suurimman osan lukuvuoden tehtävistä tärkeinä pitämilläsi välineillä, joko digitaalisesti tai käsin.

Sarjakuvakäsikirjoittaminen
Sarjakuvakäsikirjoittamisen opintokokonaisuus keskittyy tarinankerrontaan ja sen mekanismeihin.  Jaksolla on käsittelyssä mm. henkilöhahmot, dialogi, juoni sekä miljöö ja teema. Toisena lukuvuonna opetus syventyy pitkän tarinan rakenteisiin ja mekanismeihin. Opetuksessa käydään myös läpi kerronnan tyylilajeja komediasta tragediaan.

Sarjakuva-alan tuntemus ja ammattitietous
Tämä jakso tutustuttaa sarjakuva-alan eri toimijoihin; kustantajiin, sarjakuvataiteilijaorganisaatioihin sekä itse piirtäjiin ja käsikirjoittajiin. Jaksolla perehdytään myös työn hinnoitteluun, sopimusmuotoihin sekä alan yleisiin käytäntöihin.

Kuvittaminen
Suurin osa sarjakuvapiirtäjistä saa osan tuloistaan kuvittamisesta. Harjoittelemme eri tyylisen tekstin kuvittamista saduista tiukkaan asiatekstiin.

Sarjakuva & kuvittaminen ja animaation syventävä 2. vuosikurssi

Sarjakuva & kuvittaminen ja animaation syventävä toinen vuosikurssi on yhteislinja.

Opintojen sisältö

Opintovuosi on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat käyneet sarjakuvan tai animaation ensimmäisen opintovuoden joko Muurlassa tai muussa oppilaitoksessa. Vuosikurssin voivat suorittaa myös henkilöt, jotka jo muuten osaavat sarjakuvan tai animaation perusteet niin hyvin, että kykenevät pitkäjänteiseen itsenäiseen työskentelyyn.

Opinnot koostuvat omista projekteista (esimerkiksi oma sarjakuva-albumi, animaatio tai kuvakirja) sekä animaation, sarjakuvan ja kuvittamisen syventävistä toisen vuoden opinnoista ja vapaavalinnaisista sarjakuvan sekä animaation opinnoista.

Oma projekti
Voit keskittyä yhdeksän kuukauden ajan oman projektisi parissa työskentelyyn. Koulu tarjoaa sinulle tilat, koneet ja ohjelmat sekä opiston opettajien ja vierailevien taiteilijoiden konsultaatiot. Projektin laajuuden ja tavoitteet voit itse määritellä ja suunnitella opettajan avustamana. Projektin etenemistä käydään läpi säännöllisesti sekä ohjaavan opettajan kanssa että kuukausittaisissa ryhmäpalavereissa, joihin osallistuvat kaikki omia projektejaan tekevät.

Toisen vuosikurssin syventävät opinnot
Syventäviin opintoihin kuuluu painotuksestasi riippuen animaatio-, sarjakuva-, sekä elokuvakerrontaan ja tekniikoihin liittyvät harjoitukset. Myös ohjelmat ja laitteet, luennot, tilaustyöt, työharjoittelu (sarjakuva) sekä ammattitietous voivat olla osa opintojasi. Ammattitietouden tuntien aiheena ovat esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset, apurahojen haku ja töiden myyminen. Yleensä toisella vuosikurssilla tehdään myös vapaaehtoinen opintomatka ulkomaille. Matkan kohteena on ollut mm. Tanska, Japani ja Ranska. Opintomatka mahdollistetaan oppilaiden tilaustöistä ja sarjakuvafestivaalien myyntituloilla.

Ensimmäisen vuoden opintoja toisella vuosikurssilla
Voit valita haluamiasi opintokokonaisuuksia sarjakuvasta ja animaatiosta. Animaattori voi opiskella sarjakuvan perusteita, sekä sarjakuvataiteilija animaation. Voit kerrata myös aiemmin oppimaasi valitsemalla toistamiseen jo aiemmin opiskelemiasi aiheita kuten digitaalista kuvankäsittelyä, nukkeanimaatiota, perspektiivioppia tai taidehistoriaa. Osa linjojen opetussisällöistä vaihtuu vuosittain, joten ensimmäisen vuosikurssin opinnoissa on myös sinulle uusia asioita. Aine/aihesisältöjä sovelletaan perusteita syventäen. Keväällä voit keskittyä opiskelun lisäksi myös pääsykoetehtäviin.

lukuvuosi

Lukuvuosi on laajuudeltaan 54 op.
Lukuvuosi alkaa 4.9.2023 ja päättyy 31.5.2024

Kenelle

Muurlan Opistolle voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet. Voit hakea meille vaikka olisit jo hakenut valtakunnallisessa yhteishaussa, sillä opisto ei ole mukana yhteishaussa.

Sarjakuva & kuvittaminen -linja sopii:

 • Aloittelijoille, jotka haluavat oppia sarjakuvan ja kuvataiteiden perusteet.
 • Kauemmin harrastaneille, jotka haluavat syventää omaa ilmaisuaan ja löytää omat vahvuutensa.
 • Sarjakuvan perusteet hyvin hallitseva voi hakea myös suoraan toiselle vuosikurssille.
 • Koulutus antaa hyvän pohjan sarjakuvataiteilijan ammattiin ja graafisen suunnittelun, kuvataiteiden, elokuvan, pelialan sekä muun visuaalisen viestinnän jatko-opintoihin.

hakeminen

 • Opinnot ovat alkaneet 4.9.2023. Voit tiedustella vielä vapaita opiskelupaikkoja: toimisto@muurlanopisto.fi
 • Muurlan Opistolle haetaan opiston omalla haulla.
 • Oppilasvalinnat koulutuksiin tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella.

hinta

 • Opintomaksu on 495 €/kk, 4455 €/ lukuvuosi
 • Opintomaksuun sisältyy opetus ja ohjaus, ja koulupäivisin lounas ja iltapäiväkahvi 
 • Opiston pihapiirissä on oma asuntola, josta voit hakea asuntolapaikkaa samalla kun haet meille opiskelemaan. Asukkaat maksavat opintomaksun lisäksi asumisesta.
 • Tutustu maksu- ja peruutusehtoihimme.

Opiskelu­välineet

Opiskelussa tarvittavista välineistä saat tarkempaa tietoa opiskelun alussa. Muistiinpanovälineet riittävät ensimmäisenä päivänä.

Sarjakuvataiteen opiskelijoiden tulee varautua n. 50 euron aloituspaketin hankintaan.

opettajat

 • Sami Aho
  Linjavastaava, sarjakuva & kuvittamisen opettaja
 • Jussi Seppänen
  Käsikirjoituksen opettaja

Opiskelu linjalla

Koulutus pohjautuu vahvasti käytännön tekemiseen ja opistomme luova ilmapiiri kannustaa oman, persoonallisen tyylin löytämistä.

Lue lisää:
Hakijan opas
Asuminen opistolla
Opintojen hinta

Opettaja Jussi Seppänen opettaa sarjakuvalinjan opiskelijoita luokan edessä
Sarjakuvalinjan opiskelija maalaa värikästä maalausta Muurlan opistolla
Sarjakuvalinjan opiskelija maalaa pöydän äärellä
Sarjakuvalinjan opiskelija piirtää

alumnitarina: sara honkanen

”Muistelen Muurlassa opiskelua suurella lämmöllä. Parasta Muurlassa on ihana tunnelma ja lämmin yhteishenki. Sain Muurlasta samanhenkisiä ystäviä.

Muurlan opiston jälkeen menin opiskelemaan graafista suunnittelua Lahden muotoiluinstituuttiin. Nykyään olen siis ammatiltani graafinen suunnittelija. Muurlan opisto valmensi minua tuleviin opintoihin ja ammattiin. Kaikesta visuaalisesta harjoittelusta ja opiskelusta on hyötyä luovan alan ammattilaiselle ja mielestäni Muurlassa opiskelu oli todella monipuolista.

Muurlaporukan kanssa perustimme feministisen sarjakuvataiteilijakollektiivin nimeltä Erittäin salainen tissimerenneitoseura. Julkaisemme antologioita, jäsenten omia sarjakuvapienlehtiä, teemme tuotteita ja taideprojekteja sekä kierrämme sarjakuvafestareita. Muurlassa tein ensimmäisen pienlehteni, ensimmäiset painetut postikorttini ja käytin ensimmäistä kertaa Photoshopia. Joten voi sanoa, että sarjakuvakollektiivin hommissa Muurlan opit ovat edelleen ahkerassa käytössä.”

opiskelijapalautteita

”Muurlan Opisto on lämminhenkinen ja yksilön luovuudelle tilaa antava oppimisympäristö.”

”Hyvä ruoka ja taiteellinen ympäristö.”

”Parasta oli saada piirtää sarjakuvia ja toteuttaa omia taiteellisia projekteja. Sarjislinja antoi hyvän pohjan jatko-opintoihin.”

”Kaikesta visuaalisesta harjoittelusta ja opiskelusta on hyötyä luovan alan ammattilaiselle ja mielestäni Muurlassa opiskelu oli todella monipuolista.”