Muurlan opiston logo

Sarjakuva

Sarjakuvalinjan logo

Lukuvuosi 1.9.2022-2.6.2023

Hae mukaan syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen.

Sisältö

Sarjakuvataiteen linjalla opiskelu pohjautuu vahvasti käytännön tekemiseen, tarpeellisen ammattitaidon ja tietämyksen oppimiseen sekä oman tyylin ja kerrontatavan löytämiseen. Sarjakuvan kieli ja tapa kertoa tarinaa on erityinen. Kaikki sarjakuvalinjan käyneet oppivat sen. 

Ensimmäisen vuoden aikana opitaan perusteet ja toisen vuoden aikana syvennetään tietoja ja taitoja sekä keskitytään omiin projekteihin. Sarjakuvaa voi opiskella omista tarpeista riippuen myös ainoastaan ensimmäisen tai toisen lukuvuoden.

Koulutus antaa hyvän pohjan sarjakuvataiteilijan ammattiin ja graafisen suunnittelun, kuvataiteiden, elokuvan, pelialan sekä muun visuaalisen viestinnän jatko-opintoihin.

Koulutuksen aikana teemme sarjakuvia ja kuvituksia, opiskelemme kuvataiteita ja sarjakuvan historiaa sekä painamme sarjakuvakirjoja, pienlehtiä ja julisteita. Mietimme miten tarjota töitään kustantajalle ja millaisia työsopimuksia kannattaa tehdä. Perehdymme siihen, miten piirtämisellä voi hankkia toimeentulonsa. Harjoittelemme idean muuttamista tarinaksi ja millä välineillä sen voi parhaiten toteuttaa. Opit myös käyttämään sarjakuvan ja graafisen suunnittelun sähköisiä työvälineitä: mm. Photoshop- ja InDesign-ohjelmia sekä piirtopöytää.

Keskeisiä oppiaineita

Sarjakuvalinjan opiskelija pitää käsissään piirtämäänsä sarjakuvaa sarjis24 -tapahtumassa

Ideointi ja käsi­kirjoittaminen

Koulutuksen aikana opimme sarjakuvan käsikirjoittamista erilaisten harjoitusten kautta. Teemme sekä lyhyitä että pidempiä tarinoita ja tutustumme draaman kaariin ja tarinankerronnan yleisiin keinoihin.

Sarjakuvalinjan opiskelija maalaa maalausta, jossa on kolme hahmoa

Työvälineet ja tekniikat

Opit monipuolisesti kuvataiteiden eri tekniikoista, mm. piirtämään käyttäen nestemäistä tussia, terää ja sivellintä sekä hyödyntämään valopöytää. Perinteisten välineiden lisäksi tutuiksi tulevat digipiirtäminen, kuvankäsittely ja taitto-ohjelmat.

Sarjakuvakirjallisuutta hyllyllä

Sarjakuva­teoksiin tutustuminen

Perehdymme sarjakuvan historiaan sekä tutustumme monipuolisesti eri genrejen ja aikakausien teoksiin lukupiireissä. Kotimaisen sarjakuvataiteen kenttä tulee sinulle tutuksi. 

Animaatiolinjan opiskelija tekee fotonovellaa Muurlan opiston digiluokassa

Sarjakuva­teoksen julkaiseminen

Opit muuttamaan sarjakuvan ideasta valmiiksi tuotteeksi sekä löytämään sille julkaisijan. Vuoden aikana tehdään useita pienlehtiä ja käydään sarjakuvafestivaaleilla myymässä niitä. Lisäksi opettelemme, mistä ja miten apurahoja haetaan.  

oppiaineet & työpajat

Linjalla sinulla on käytössäsi

sarjakuvan ensimmäinen vuosikurssi

Sarjakuvan ensimmäisenä vuonna opitaan mitä sarjakuva on ja miten se tehdään.

Opintojen sisältö

Sarjakuvan perusteet
Opintojaksolla perehdytään sarjakuvaan ilmaisumuotona. Siinä tutkitaan ruudun, sivun ja tarinan rakennetta, sekä näiden suhdetta toisiinsa. Jaksolla tehdään sarjakuvia harjoitusten kautta, sekä tutustutaan sarjakuvan historiaan ja lajityyppeihin.

Välineet ja materiaalit
Opintojaksolla käydään läpi sarjakuvalle tyypillisiä työvälineitä, perehdytään nykysarjakuvan ilmaisumuotoihin, sekä kehitetään menetelmiä omalle tekemiselle. Jaksolla tutustutaan perinteiseen mustetyöskentelyyn siveltimellä ja terällä, kuitukärkikynien käyttöön, ristivarjostamiseen, värittämiseen tusseilla ja maaleilla, sekä digitaaliseen piirtämiseen piirtopöydillä ja tableteilla. Muurlan sarjakuvalinja ei ole välinekeskeinen. Voit halutessasi tehdä suurimman osan lukuvuoden tehtävistä tärkeänä pitämilläsi välineille, joko digitaalisesti tai käsin.

Sarjakuvakäsikirjoittaminen
Sarjakuvakäsikirjoittamisen opintokokonaisuus keskittyy tarinankerrontaan ja sen mekanismeihin.  Jaksolla on käsittelyssä mm. henkilöhahmot, dialogi, juoni ja miljöö ja teema. Toisena lukuvuonna opetus syventyy pitkän tarinan rakenteisiin ja mekanismeihin. Opetuksessa käydään myös läpi kerronnan tyylilajeja komediasta tragediaan.

Sarjakuva-alan tuntemus ja ammattitietous
Tämä jakso tutustuttaa sarjakuva-alan eri toimijoihin; kustantajiin, sarjakuvataiteilijaorganisaatioihin, sekä itse piirtäjiin ja käsikirjoittajiin. Jaksolla perehdytään myös työn hinnoitteluun, sopimusmuotoihin, sekä alan yleisiin käytäntöihin.

Kuvittaminen
Suurin osa sarjakuvapiirtäjistä saa osan tuloistaan kuvittamisesta. Harjoittelemme eri tyylisen tekstin kuvittamista saduista tiukkaan asiatekstiin.

Sarjakuvan ja animaation syventävä toinen vuosikurssi

Syksyllä 2022 alkava sarjakuvan ja animaation syventävä toinen vuosikurssi on yhteislinja.

Opintojen sisältö

Opintovuosi on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat käyneet sarjakuvan tai animaation ensimmäisen opintovuoden joko Muurlassa tai muussa oppilaitoksessa. Vuosikurssin voivat suorittaa myös henkilöt, jotka jo muuten osaavat sarjakuvan tai animaation perusteet niin hyvin, että kykenevät pitkäjänteiseen itsenäiseen työskentelyyn.

Opinnot koostuvat omista projekteista (esimerkiksi oma sarjakuva-albumi, animaatio tai kuvakirja) sekä animaation, sarjakuvan, kuvittamisen syventävistä toisen vuoden opinnoista ja vapaavalinnaisista sarjakuvan ja animaation, sekä syksyllä mahdollisesti alkavan nykytaidelinjan ensimmäisen vuoden opinnoista.

Oma projekti
Voit keskittyä yhdeksän kuukauden ajan oman projektisi parissa työskentelyyn. Koulu tarjoaa sinulle tilat, koneet ja ohjelmat sekä opiston opettajien ja vierailevien taiteilijoiden konsultaatiot. Projektin laajuuden ja tavoitteet voit itse määritellä ja suunnitella opettajan avustamana. Projektin etenimistä käydään läpi säännöllisesti ohjaavan opettajan kanssa sekä kuukausittaisissa ryhmäpalavereissa, joihin osallistuvat kaikki omia projektejaan tekevät.

Toisen vuosikurssin syventävät opinnot
Syventäviin opintoihin kuuluu painotuksestasi riippuen animaatio-, sarjakuva-, sekä elokuvakerrontaan ja tekniikoihin liittyvät harjoitukset. Myös ohjelmat ja laitteet, luennot, tilaustyöt, työharjoittelu (sarjakuva) sekä ammattitietous voivat olla osa opintojasi. Ammattitietouden tuntien aiheena ovat esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset, apurahojen haku ja töiden myyminen. Yleensä toisella vuosikurssilla tehdään myös vapaaehtoinen opintomatka ulkomaille. Matkan kohteena on ollut mm. Tanska, Japani ja Ranska. Opintomatka mahdollistetaan oppilaiden tilaustöistä ja sarjakuvafestivaalien myynneistä saamilla tuloilla.

Sarjakuvan, animaation ja nykytaiteen linjan ensimmäisen vuoden opintoja toisella vuosikurssilla
Voit valita haluamiasi opintokokonaisuuksia sarjakuvan, animaation sekä nykytaiteen linjoilta. Animaattori voi opiskella sarjakuvan perusteita ja sarjakuvataiteilija animaation. Voit kerrata myös aiemmin oppimaasi valitsemalla toistamiseen jo aiemmin opiskelemiasi aiheita kuten digitaalista kuvankäsittelyä, nukkeanimaatiota, perspektiivioppia tai taidehistoriaa. Osa linjojen opetussisällöistä vaihtuu vuosittain joten ensimmäisen vuosikurssin opinnoissa on myös sinulle uusia asioita. Aine/aihesisältöjä sovelletaan perusteita syventäen. Keväällä voit keskittyä opiskelun lisäksi myös pääsykoetehtäviin.

lukuvuosi

Lukuvuosi alkaa 1.9.2022 ja päättyy 2.6.2023

Kenelle

Muurlan Opistolle voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet. Voit hakea meille vaikka olisit jo hakenut valtakunnallisessa yhteishaussa, sillä opisto ei ole mukana yhteishaussa.

Sarjakuvalinja sopii:

 • Aloittelijoille, jotka haluavat oppia sarjakuvan ja kuvataiteiden perusteet.
 • Kauemmin harrastaneille, jotka haluavat syventää omaa ilmaisua ja löytää omat vahvuudet.
 • Sarjakuvan perusteet hyvin hallitseva voi hakea myös suoraan toiselle vuosikurssille
 • Koulutus antaa hyvän pohjan sarjakuvataiteilijan ammattiin ja graafisen suunnittelun, kuvataiteiden, elokuvan, pelialan sekä muun visuaalisen viestinnän jatko-opintoihin.

hakeminen

 • Muurlan Opistolle haetaan opiston omalla haulla.
 • Linjalla on muutamia vapaita paikkoja, joten voit edelleen jättää hakemuksen 1.9. alkavaan koulutukseen.

hinta

 • Opintomaksu on 436€/kk, 3924€/lukuvuosi
 • Opintomaksuun sisältyy opetus ja ohjaus, ja koulupäivisin lounas ja iltapäiväkahvi 
 • Opiston pihapiirissä on oma asuntola, josta voit hakea asuntolapaikkaa samalla kun haet meille opiskelemaan. Asukkaat maksavat opintomaksun lisäksi asumismaksun valitsemastaan huoneesta

huomioitavaa

 • Oppilasvalinnat koulutuksiin tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella

Opiskelu­välineet

Opiskelussa tarvittavista välineistä saat tarkempaa tietoa opiskelun alussa. Muistiinpanovälineet riittävät ensimmäisenä päivänä.

Sarjakuvataiteen opiskelijoiden tulee varautua n. 50 euron aloituspaketin hankintaan.

opettajat

 • Sami Aho
  Linjavastaava, sarjakuvataiteen opettaja: sarjakuva
 • Jussi Seppänen
  Sarjakuvataiteen opettaja: käsikirjoittaminen

Opiskelu linjalla

Sarjakuvataiteen koulutus pohjautuu vahvasti käytännön tekemiseen ja opistomme luova ilmapiiri kannustaa oman, persoonallisen tyylin löytämistä.

Lue lisää:
Hakijan opas
Asuminen opistolla
Opintojen hinta

Opettaja Jussi Seppänen opettaa sarjakuvalinjan opiskelijoita luokan edessä
Sarjakuvalinjan opiskelija maalaa värikästä maalausta Muurlan opistolla
Sarjakuvalinjan opiskelija maalaa pöydän äärellä
Sarjakuvalinjan opiskelija piirtää
Muurlan opiston alumni Sara Honkanen

alumnitarina: sara honkanen

”Muistelen Muurlassa opiskelua suurella lämmöllä. Parasta Muurlassa on ihana tunnelma ja lämmin yhteishenki. Sain Muurlasta samanhenkisiä ystäviä.

Muurlan opiston jälkeen menin opiskelemaan graafista suunnittelua Lahden muotoiluinstituuttiin. Nykyään olen siis ammatiltani graafinen suunnittelija. Muurlan opisto valmensi minua tuleviin opintoihin ja ammattiin. Kaikesta visuaalisesta harjoittelusta ja opiskelusta on hyötyä luovan alan ammattilaiselle ja mielestäni Muurlassa opiskelu oli todella monipuolista.

Muurlaporukan kanssa perustimme feministisen sarjakuvataiteilijakollektiivin nimeltä Erittäin salainen tissimerenneitoseura. Julkaisemme antologioita, jäsenten omia sarjakuvapienlehtiä, teemme tuotteita ja taideprojekteja sekä kierrämme sarjakuvafestareita. Muurlassa tein ensimmäisen pienlehteni, ensimmäiset painetut postikorttini ja käytin ensimmäistä kertaa Photoshopia. Joten voi sanoa, että sarjakuvakollektiivin hommissa Muurlan opit ovat edelleen ahkerassa käytössä.”

opiskelijapalautteita

”Hyvä ruoka, lämmin sauna ja taiteellinen ympäristö.”

– Opiskelijapalaute

”Muurlan Opisto on lämminhenkinen ja yksilön luovuudelle tilaa antava oppimisympäristö.”

– Opiskelijapalaute

”Ruoka oli aivan sairaan hyvää.”

– Opiskelijapalaute

Hae meille opiskelemaan

Linjalla on muutamia vapaita paikkoja, joten voit edelleen jättää hakemuksen 1.9. alkavaan koulutukseen.