Muurlan opiston logo

Sarjakuva & kuvittaminen

Lukuvuosi 2.9.2024-30.5.2025

Sarjakuva & kuvittaminen -linjan opiskelu pohjautuu vahvasti käytännön tekemiseen, tarpeellisen ammattitaidon ja tietämyksen oppimiseen sekä oman tyylin ja kerrontatavan löytämiseen.

Sisältö

Sarjakuva & kuvittaminen -linjalla opiskelu pohjautuu vahvasti käytännön tekemiseen, tarpeellisen ammattitaidon ja tietämyksen oppimiseen sekä oman tyylin ja kerrontatavan löytämiseen. Sarjakuvan kieli ja tapa kertoa tarinaa on erityinen.

Ensimmäisen vuoden aikana opitaan perusteet ja toisen vuoden aikana syvennetään tietoja ja taitoja sekä keskitytään omiin projekteihin. Sarjakuvaa & kuvittamista voi opiskella omista tarpeista riippuen joko 1-2 vuotta, mikäli olet kokenut piirtäjä voit hakea myös suoraan toiselle vuosikurssille.

Koulutus antaa hyvän pohjan sarjakuvataiteilijan ammattiin ja graafisen suunnittelun, kuvataiteiden, elokuvan, pelialan sekä muun visuaalisen viestinnän jatko-opintoihin.

Koulutuksen aikana teemme sarjakuvia ja kuvituksia, opiskelemme kuvataiteita ja sarjakuvan historiaa sekä painamme sarjakuvakirjoja, pienlehtiä ja julisteita. Mietimme miten tarjota töitään kustantajalle ja millaisia työsopimuksia kannattaa tehdä. Perehdymme siihen, miten piirtämisellä voi hankkia toimeentulonsa. Harjoittelemme idean muuttamista tarinaksi ja millä välineillä sen voi parhaiten toteuttaa. Opit myös käyttämään sarjakuvan ja graafisen suunnittelun sähköisiä työvälineitä: mm. Photoshop- ja InDesign-ohjelmia sekä piirtopöytää.

Ensimmäisen vuoden keskeiset opintokokonaisuudet:

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään sarjakuvaan ilmaisumuotona. Siinä tutkitaan ruudun, sivun ja tarinan rakennetta, sekä näiden suhdetta toisiinsa. Jaksolla tehdään sarjakuvia harjoitusten kautta, sekä tutustutaan sarjakuvan historiaan ja lajityyppeihin.

Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi sarjakuvalle tyypillisiä työvälineitä, perehdytään nykysarjakuvan ilmaisumuotoihin sekä kehitetään menetelmiä omalle tekemiselle. Jaksolla tutustutaan perinteiseen mustetyöskentelyyn siveltimellä ja terällä, kuitukärkikynien käyttöön, ristivarjostamiseen, värittämiseen tusseilla ja maaleilla, sekä digitaaliseen piirtämiseen piirtopöydillä ja tableteilla. Muurlan sarjakuvalinja ei ole välinekeskeinen. Voit halutessasi tehdä suurimman osan lukuvuoden tehtävistä tärkeinä pitämilläsi välineillä, joko digitaalisesti tai käsin.

Sisältö: Sarjakuvakäsikirjoittamisen opintokokonaisuus keskittyy tarinankerrontaan ja sen mekanismeihin.  Jaksolla on käsittelyssä mm. henkilöhahmot, dialogi, juoni sekä miljöö ja teema. Toisena lukuvuonna opetus syventyy pitkän tarinan rakenteisiin ja mekanismeihin. Opetuksessa käydään myös läpi kerronnan tyylilajeja komediasta tragediaan.

Sisältö: Tämä jakso tutustuttaa sarjakuva-alan eri toimijoihin; kustantajiin, sarjakuvataiteilijaorganisaatioihin sekä itse piirtäjiin ja käsikirjoittajiin. Jaksolla perehdytään myös työn hinnoitteluun, sopimusmuotoihin sekä alan yleisiin käytäntöihin.

Sisältö: Suurin osa sarjakuvapiirtäjistä saa osan tuloistaan kuvittamisesta. Harjoittelemme eri tyylisen tekstin kuvittamista saduista tiukkaan asiatekstiin.

Toinen opintovuosi on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat käyneet sarjakuvan tai animaation ensimmäisen opintovuoden Muurlassa tai muussa oppilaitoksessa. Vuosikurssin voivat suorittaa myös henkilöt, jotka jo muuten osaavat sarjakuvan tai animaation perusteet niin hyvin, että kykenevät pitkäjänteiseen itsenäiseen työskentelyyn.

Opinnot koostuvat omista projekteista (esimerkiksi oma sarjakuva-albumi, animaatio tai kuvakirja) sekä animaation, sarjakuvan ja kuvittamisen syventävistä toisen vuoden opinnoista ja vapaavalintaisista sarjakuvan sekä animaation opinnoista.

Toisen vuoden keskeiset opintokokonaisuudet:

Sisältö: Voit keskittyä yhdeksän kuukauden ajan oman projektisi parissa työskentelyyn. Koulu tarjoaa sinulle tilat, koneet ja ohjelmat sekä opiston opettajien ja vierailevien taiteilijoiden konsultaatiot. Projektin laajuuden ja tavoitteet voit itse määritellä ja suunnitella opettajan avustamana. Projektin etenemistä käydään läpi säännöllisesti sekä ohjaavan opettajan kanssa että kuukausittaisissa ryhmäpalavereissa, joihin osallistuvat kaikki omia projektejaan tekevät.

Sisältö: Syventäviin opintoihin kuuluu painotuksestasi riippuen animaatio-, sarjakuva-, sekä elokuvakerrontaan ja tekniikoihin liittyvät harjoitukset. Myös ohjelmat ja laitteet, luennot, tilaustyöt, työharjoittelu (sarjakuva) sekä ammattitietous voivat olla osa opintojasi. Ammattitietouden tuntien aiheena ovat esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset, apurahojen haku ja töiden myyminen. Yleensä toisella vuosikurssilla tehdään myös vapaaehtoinen opintomatka ulkomaille. Matkan kohteena on ollut mm. Tanska, Japani ja Ranska. Opintomatka mahdollistetaan oppilaiden tilaustöistä ja sarjakuvafestivaalien myyntituloilla.

Sisältö: Voit valita haluamiasi opintokokonaisuuksia sarjakuvasta ja animaatiosta. Animaattori voi opiskella sarjakuvan perusteita, sekä sarjakuvataiteilija animaation. Voit kerrata myös aiemmin oppimaasi valitsemalla toistamiseen jo aiemmin opiskelemiasi aiheita kuten digitaalista kuvankäsittelyä, nukkeanimaatiota, perspektiivioppia tai taidehistoriaa. Osa linjojen opetussisällöistä vaihtuu vuosittain, joten ensimmäisen vuosikurssin opinnoissa on myös sinulle uusia asioita. Aine/aihesisältöjä sovelletaan perusteita syventäen. Keväällä voit keskittyä opiskelun lisäksi myös pääsykoetehtäviin.

Voit myös hakea vapaalinjalle – taidetta omaan tahtiin

Tällä linjalla voit syventyä itseäsi kiinnostaviin taidemuotoihin ja omiin projekteihisi. Lukujärjestyksesi teet itse.  Voit napsia oppiaineita opiston kurssitarjonnasta ja muiden linjojen, kuten sarjakuvan, animaation ja art & Go -taidelinjan opintosisällöistä.  Saat käyttää vapaasti opiston tiloja ja kysyä neuvoa opiston kuvataidetta, sarjakuvaa, animaatiota, valokuvausta ja kirjoittamista opettavilta opettajilta.  Linja sopii niille jotka ovat jo suorittaneet jonkin kansanopiston taidelinjan ja kykenevät itsenäiseen työskentelyyn. Hae tästä.

Teemme yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Halutessasi voit opintojesi ohessa suorittaa valikoituja avoimen ammattikorkeakoulun kursseja veloituksetta. Lue lisää!

Keskeisiä oppiaineita

Sarjakuvalinjan opiskelija pitää käsissään piirtämäänsä sarjakuvaa sarjis24 -tapahtumassa

Ideointi ja käsi­kirjoittaminen

Koulutuksen aikana opimme sarjakuvan käsikirjoittamista erilaisten harjoitusten kautta. Teemme sekä lyhyitä että pidempiä tarinoita ja tutustumme draaman kaariin ja tarinankerronnan yleisiin keinoihin.

Sarjakuvaa 24 tuntia -tapahtumassa opiskelijat piirtämässä sarjakuvaa

Työvälineet ja tekniikat

Opit monipuolisesti kuvataiteiden eri tekniikoista, mm. piirtämään käyttäen nestemäistä tussia, terää ja sivellintä sekä hyödyntämään valopöytää. Perinteisten välineiden lisäksi tutuiksi tulevat digipiirtäminen, kuvankäsittely ja taitto-ohjelmat.

Sarjakuva­teoksiin tutustuminen

Perehdymme sarjakuvan historiaan sekä tutustumme monipuolisesti eri genrejen ja aikakausien teoksiin lukupiireissä. Kotimaisen sarjakuvataiteen kenttä tulee sinulle tutuksi. 

Sarjakuva­teoksen julkaiseminen

Opit muuttamaan sarjakuvan ideasta valmiiksi tuotteeksi sekä löytämään sille julkaisijan. Vuoden aikana tehdään useita pienlehtiä ja käydään sarjakuvafestivaaleilla myymässä niitä. Lisäksi opettelemme mistä ja miten apurahoja haetaan.  

oppiaineet & työpajat


Linjalla sinulla on käytössäsi

lukuvuosi

Lukuvuosi on laajuudeltaan 54 op.

Kenelle

Muurlan Opistolle voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet. Voit hakea meille vaikka olisit jo hakenut valtakunnallisessa yhteishaussa, sillä opisto ei ole mukana yhteishaussa.

Sarjakuva & kuvittaminen -linja sopii:

 • Aloittelijoille, jotka haluavat oppia sarjakuvan ja kuvataiteiden perusteet.
 • Kauemmin harrastaneille, jotka haluavat syventää omaa ilmaisuaan ja löytää omat vahvuutensa.
 • Sarjakuvan perusteet hyvin hallitseva voi hakea myös suoraan toiselle vuosikurssille.
 • Koulutus antaa hyvän pohjan sarjakuvataiteilijan ammattiin ja graafisen suunnittelun, kuvataiteiden, elokuvan, pelialan sekä muun visuaalisen viestinnän jatko-opintoihin.

hakeminen

 • Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 11.8.2024.
 • Muurlan Opistolle haetaan opiston omalla haulla.
 • Ilmoita hakulomakkeella kummalle vuosikurssille haet.
 • Oppilasvalinnat koulutuksiin tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella.

hinta

 • Koulutuksen hinta 495 e/kk
  (4455 e/lukuvuosi 9 kk)
 • Opintomaksuun sisältyy opetus ja ohjaus, ja koulupäivisin lounas ja iltapäiväkahvi 
 • Opiston pihapiirissä on oma asuntola, josta voit hakea asuntolapaikkaa samalla kun haet meille opiskelemaan. Asukkaat maksavat opintomaksun lisäksi asumisesta.
 • Tutustu maksu- ja peruutusehtoihimme.

Opiskelu­välineet

Opiskelussa tarvittavista välineistä saat tarkempaa tietoa opiskelun alussa. Muistiinpanovälineet riittävät ensimmäisenä päivänä.

Sarjakuvataiteen opiskelijoiden tulee varautua n. 50 euron aloituspaketin hankintaan.

opettajat

 • Sami Aho
  Linjavastaava, sarjakuva & kuvittamisen opettaja
 • Jussi Seppänen
  Käsikirjoituksen opettaja

Opiskelu linjalla

Koulutus pohjautuu vahvasti käytännön tekemiseen ja opistomme luova ilmapiiri kannustaa oman, persoonallisen tyylin löytämistä.

Lue lisää:
Hakijan opas
Asuminen opistolla
Opintojen hinta

Sarjakuvalinjan opiskelija maalaa pöydän äärellä

alumnitarina: sara honkanen

”Muistelen Muurlassa opiskelua suurella lämmöllä. Parasta Muurlassa on ihana tunnelma ja lämmin yhteishenki. Sain Muurlasta samanhenkisiä ystäviä.

Muurlan opiston jälkeen menin opiskelemaan graafista suunnittelua Lahden muotoiluinstituuttiin. Nykyään olen siis ammatiltani graafinen suunnittelija. Muurlan opisto valmensi minua tuleviin opintoihin ja ammattiin. Kaikesta visuaalisesta harjoittelusta ja opiskelusta on hyötyä luovan alan ammattilaiselle ja mielestäni Muurlassa opiskelu oli todella monipuolista.

Muurlaporukan kanssa perustimme feministisen sarjakuvataiteilijakollektiivin nimeltä Erittäin salainen tissimerenneitoseura. Julkaisemme antologioita, jäsenten omia sarjakuvapienlehtiä, teemme tuotteita ja taideprojekteja sekä kierrämme sarjakuvafestareita. Muurlassa tein ensimmäisen pienlehteni, ensimmäiset painetut postikorttini ja käytin ensimmäistä kertaa Photoshopia. Joten voi sanoa, että sarjakuvakollektiivin hommissa Muurlan opit ovat edelleen ahkerassa käytössä.”

opiskelijapalautteita

”Muurlan Opisto on lämminhenkinen ja yksilön luovuudelle tilaa antava oppimisympäristö.”

”Hyvä ruoka ja taiteellinen ympäristö.”

”Parasta oli saada piirtää sarjakuvia ja toteuttaa omia taiteellisia projekteja. Sarjislinja antoi hyvän pohjan jatko-opintoihin.”

”Kaikesta visuaalisesta harjoittelusta ja opiskelusta on hyötyä luovan alan ammattilaiselle ja mielestäni Muurlassa opiskelu oli todella monipuolista.”