Muurlan opiston logo

TYÖN­OHJAAJA­KOULUTUS

Opiskelijat kävelevät luonnossa hiekkatiellä.
Työnohjauskoulutuksen kouluttaja Riitta Mursula-Innanen kouluttamassa.

23.5.2024-22.5.2026
60 op

Muurlan opiston työnohjaajakoulutus tarjoaa luonnonläheisen näkökulman työnohjauksen menetelmien joukkoon.

Sisältö

Muurlan opiston työnohjaajakoulutus tarjoaa luonnonläheisen näkökulman työnohjauksen menetelmien joukkoon. Luonnon oma elvyttävä ja inspiroiva voima tuo lisää mahdollisuuksia toimia omalla tavallaan työnohjaajana. Luonto ympäristönä tarjoaa ikiaikaisen mahdollisuuden aitoon olemiseen ja itsensä kohtaamiseen. Luonnon tarkastelun kohteena on myös luonnon tarjoamien metaforien runsaus. Koulutus avaa myös logoterapian työnohjaukseen tarjoamaa näkökulmaa, jonka perustana on vapaus ja tarkoitus. Koulutuksen aikana tutustutaan logoterapian ihmiskäsitykseen ja olemisen tasoihin.

Koulutuksessa säilytetään työnohjauksen korkeat kriteerit ammattitaidon ja sisällön suhteen ja samalla tuodaan mukaan suomalaisen luonnon erityisyys hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Muurlan opiston työnohjaajakoulutus on Suomen Työnohjaajat ry:n koulutussuosituksia noudattava. Opistolla on annettu työnohjaaja- ja täydennyskoulutusta yli kahdenkymmenen vuoden ajan ja se on saavuttanut arvostusta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Meiltä valmistuneet työnohjaajat ovat vahvasti ammatissaan toimivia alansa ammattilaisia. Muurlan opisto on Suomen Työnohjaajat STOry:n jäsen.

Koulutus antaa pätevyyden toimia itsenäisenä työnohjaajana yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille. Työnohjaajakoulutus on ryhmä- ja yksilöprosessi, jossa kukin rakentaa oman työnohjaajuuden polkua omista lähtökohdistaan. Koulutus muodostuu osioista, jotka kulkevat prosessin sisällä. Prosessissa tärkeitä ovat lähipäivien opetus ja vertaistyöskentely. Lisäksi oman ammatin tuoma kokemus ja työelämän tuntemus ja sen tiedostaminen, saatu työnohjaus, työnohjausharjoittelu, pienryhmämuotoinen vertaistyöskentely, kirjallisuuden työstäminen sekä lopputyö. Prosessin tavoitteena on auttaa jokaista löytämään oma tapansa toimia työnohjaajana. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle työvälineitä työelämän haasteisiin, esim. muutoksiin, oppimiseen ja jaksamiseen sekä antaa tiedolliset, taidolliset, eettiset ja asenteelliset valmiudet työnohjaajana toimimiseen.

Koulutuksessa tutkitaan luonnon tarjoamia mahdollisuuksia työnohjauksessa ja tutustutaan logoterapeuttiseen näkökulmaan oman käyttöteorian tueksi. Muurlan Opiston luonnonkaunis ja rauhallinen ympäristö tukee opintoihin paneutumista lähipäivien aikana sekä antaa oivalluksia toiminnallisten menetelmien soveltamisesta luonnossa ja inspiroi luovuuteen.

Lue opiskelijoidemme kirjoittamia ajatuksia koulutuksesta:

 
Lue keväällä 2024 valmistuneiden TO14 ryhmän lopputyötiivistelmiä tästä.
 

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

Työnohjaajakoulutus kestää kaksi vuotta ja se toteutetaan moniammatillisena ryhmäprosessina. Lähiopetuspäivät ovat to-pe klo 9.00-16.00. Koulutuksen laajuus on yhteensä 60 opintopistettä.

to-pe 23.-24.5.2024, klo 9.00-16.00

Koulutuksen aloitusjakso

to-pe 13.-14.6.2024, klo 9.00-16.00

to-pe 29.-30.8.2024, Intensiivijakso Salossa

to-pe 20.-21.3.2025, klo 9.00-16.00

Huom! Pe-la 16.-17.5.2025, klo 9.00-16.00

to-pe 12.-13.6.2025, klo 9.00-16.00

to-pe 18.-19.9.2025, klo 9.00-16.00

to-pe 22.-23.1.2026, klo 9.00-16.00

to-pe 21.-22.5.2026, klo 9.00-16.00

Koulutuksen päätösjakso

koulutuksen kesto

23.5.2024-22.5.2026

Kenelle

Koulutus sopii kaikkien alojen ammattilaisille, työnohjaajana toimiville tai työnohjaajaksi pyrkiville henkilöille. Koulutus sopii erinomaisesti myös esimiehille ja kehittämistehtävissä toimiville, jotka haluavat kehittää taitojaan ryhmien ja yksilöiden ohjaamisessa. Moniammatillisessa opintoryhmässä opiskelijamme saavat parhaan mahdollisen kokemuksen työnohjaajana työskentelystä erilaisissa työyhteisöissä.

Koulutukseen hakeutuvalta henkilöiltä edellytetään vähintään ammatillista koulutusta ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta. Lisäksi suositellaan, että henkilö on itse saanut työnohjausta.

ilmoittautuminen

 • Haku koulutukseen päättyi 29.4.2024.
 • Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella. Valintoja tehdään jo hakuprosessin aikana. 
 • Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, laskutamme 200€ varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä.
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään hakuajan päätyttyä.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua.
 • Jos koulutus joudutaan peruuttamaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
 • Pidätämme oikeuden aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.

hinta

 • 7450 e/hlö.
 • Koulutus sisältää opetuksen ja ohjauksen, kurssiruokailut lähipäivinä sekä intensiivijakson ohjelman.
 • Laskutus tapahtuu kahdeksassa erässä.
 • Tutustu maksu- ja peruutusehtoihimme.

kouluttajat

 • Riitta Mursula-Innanen, vastuukouluttaja
 • Pekka Innanen, vastuukouluttaja
 • Lisäksi vierailevia asiantuntijoita. Aiemmissa koulutuksissa ovat olleet: mm. Liisa Salmenperä (kriisityönohjaus), Tapio Aaltonen (johtaminen), Petteri Saario (luonto), Suvi Laine-Karsten (ekspressiivinen taide), Leena Jokinen (tulevaisuuden tutkimus), Kikka Niittynen (valokuvaterapia).

  Kouluttajamme sitoutuvat työnohjaajan työn eettisiin arvoihin ja he myös itse jatkuvasti kehittävät omaa ammattiosaamistaan. Kouluttajamme edustavat eri ammattialoja, työyhteisöjä, yrityksiä ja tutkimusta.

pienryhmäohjaajat

 • Riitta Mursula-Innanen, KM, työnohjaaja
 • Eini Hämäläinen, työnohjaaja
 • Irmeli Leino, työnohjaaja
Työnohjaajakouluttaja Riitta Mursula-Innanen

riitta mursula-innanen

Työnohjaajakoulutuksen vastuukouluttajana toimii pitkän linjan kouluttaja Riitta Mursula-Innanen

 • Kulttuuritieteet , Huk,
  Jyväskylän yliopisto
 • Kasvatustieteet KM,
  Helsingin yliopisto
Riitta on täydentänyt opintojaan mm.sensomotoriikan, NLP:n, logoterapian ja johtamistaidon opinnoilla. Muurlan opiston työnohjaajakoulutuksesta hän on valmistunut 2011. Siitä lähtien hän on toiminut työohjaajana sekä suunnitellut ja kouluttanut työnohjaajia Muurlan opiston koulutuksessa.

pekka innanen

Työnohjaajakoulutuksen toisena vastuukouluttajana toimii Pekka Innanen

 • FK (biokemia, kemia, sovellettu matematiikka, eläintiede, 1984)
 • NLP Trainer (1997)
 • Johtamisen kouluttaja 1988-
  (JTO, MIF), Six Sigma Green Belt (Lean)
 • Erä- ja luonto-opas (2010)
 • Esimiesten ja johdon työnohjaaja (STORy 2001)
 • Työnohjaajakouluttaja (STORy 2017)
 • Terapeuttisen valokuvauksen menetelmäohjaaja (2021)

valokuvaaja (Media-alan tutkinto 2023), faskiaterapeutti (2017).

pekanpolku(a)gmail.com
http://www.pekanpolku.fi
https://pekkainnanen.kuvat.fi/kuvat/

Palautteita

”Luonto on osa minua ja minä luontoa. Ympäröivä luontoympäristö tuottaa hyvinvointia monin tavoin, koen sen vaikutukset omassa arjessani. Siksi erityisesti luontopohjaisen työnohjaajan koulutus veti lujasti puoleensa – halusin oppia menetelmiä ja harjoituksia, joissa luonnolla on itseisarvo ja työnohjauksen prosessia tukeva rooli.”

”Olen iloinnut koulutuksen aikana erityisesti kauniista ja samaan aikaan rauhoittavasta ja inspiroivasta Muurlan opiston ympäristöstä. Vanha pihapiiri tuo perspektiiviä, jossa on tilaa oppia ja käsitellä syviäkin inhimillisiä asioita.”

”Lämmin kiitos myös koulutuksen avoimesta ja reflektiivisestä ilmapiiristä ja toiminnallisten menetelmien harjoittelusta. Valokuva- ja taideterapiamenetelmät, sosiodraama ja seikkailupedagogiikkaan liittyvät harjoitukset ovat avanneet silmät erilaisten lähetymistapojen oivalluttavuudelle työnohjauksessa.”