Muurlan opiston logo

työnohjaajan täydennyskoulutus

Opiskelijat kävelevät luonnossa hiekkatiellä.
Pihlajanmarjat
Opiskelijat tekevät keskusteluharjoituksia luonnossa.

28.4.−10.6.2023

Neljän päivän pituisessa työnohjaajan täydennyskoulutuksessa saat uusia työkaluja ja toimintamalleja työnohjaukseen, vertaistukea muilta työnohjaajilta sekä pääset syventämään ammattieettistä pohdintaa.

Sisältö

Työnohjaajan työ haastaa oman toiminnan tutkimiseen ja jatkuvaan kehittymiseen.

Jokainen kulkee omaa polkuaan ja kohtaa erilaisia haasteita, joihin hakee vastauksia ja tukea reflektoiden ja pohtien itsekseen, parhaassa tapauksessa oman ohjaajan kanssa. Pohdinta johtaa uusiin tapoihin tai omien ehtojen asettamiseen. Oman työn muotoilua tapahtuu koko ajan.

Muurlan Opiston työnohjaajakoulutus on viime vuosina tuonut luontoyhteyden menetelmiä työnohjaukseen. Tässä työnohjaajan täydennyskoulutuksessa tutustutaan ja kokeillaan luonnon hyvinvointia tukevia menetelmiä. Tärkeä osa on myös työohjaajan oma hyvinvointi. Oman työn muotoilua on antoisaa tehdä vertaistuen kanssa.

 Koulutus tarjoaa:

 • uusia työkaluja ja toimintamalleja työnohjaukseen
 • vertaistukea ideointiin ja jaksamiseen
 • tilaa ja aikaa työstää omaa ajattelua
 • syventävää ammattieettistä pohdintaa
 • omaa tunnetyöskentelyä

Koulutuksessa säilytetään työnohjauksen korkeat kriteerit ammattitaidon ja sisällön suhteen ja samalla tuodaan mukaan suomalaisen luonnon erityisyys hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Muurlan Opistolla on annettu työnohjaaja- ja täydennyskoulutusta yli kahdenkymmenen vuoden ajan ja se on saavuttanut arvostusta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Meiltä valmistuneet työnohjaajat ovat vahvasti ammatissaan toimivia alansa ammattilaisia. Muurlan Opisto on Suomen Työnohjaajat STOry:n jäsen.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

Koulutus toteutetaan lyhytkurssina. Opinnot koostuvat neljästä lähiopetuspäivästä: pe-la 28.-29.4.2023, la 20.5.2023, la 10.6.2023.

Opetuspäivät kestävät kello 10-15.30.

Ohjelma on alustava ja voi tarkentua kurssilaisten toiveiden ja tavoitteiden mukaan.

Koulutus sisältää ennakkotehtävän ja välitehtäviä opetuspäivien välissä.

Pe 28.4.2023, klo 10-15.30

Koulutus tarjoaa katsauksen työelämän nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Mitä muutoksia työelämässä on tällä hetkellä käynnissä, mitä ennusteita tutkimustiedon perusteella on odotettavissa? Jatkuva muutos sekä uudet ratkaisut ja toimintamallit haastavat kehittymään tai muuttumaan. Tulevaisuuden näköaloja tulee avaamaan Leena Jokinen, KTT, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koulutuspäällikkö.

La 29.4.2023, klo 10-15.30

Tärkeänä osana on tieto luonnon hyvinvointia tukevista vaikutuksista. Luonnon oma elvyttävä ja inspiroiva voima tuo lisää mahdollisuuksia toimia omalla tavallaan työnohjaajana. Luonto ympäristönä tarjoaa ikiaikaisen mahdollisuuden aitoon olemiseen ja itsensä kohtaamisen. Esillä on erilaisia menetelmiä ja näkökulmia hyvinvointiin, jaksamiseen ja elpymiseen luonnossa tai luontometaforissa. Mukana on uuden tutkimuksen tuomaa tietoa ja alan asiantuntijoita.

 La 20.5.2023, klo 10-15.30

Päivien aikana vahvistetaan omaa kestävää luontosuhdetta. Harjoituksissa tutustutaan luoviin toimintatapoihin ja menetelmiin sekä ulkoillen että luontoelementtejä käyttäen. Tavoitteena on kokeilla omia ideoita vertaistuen ja ohjauksen tukemana. Mukana on luontoavusteisen työnohjauksen ammattilaisia.

La 10.6.2023, klo 10-15.30

Työelämän muutoksessa on läsnä myös eettinen näkökulma. Arvojen pohdinta ja niiden mukaiset valinnat palvelevat sekä työnohjaajan että ohjattavan ammatillista toimintatapaa ja asennetta.

Osallistujat ohjataan kiireettömään ”nuotiopiiriin” pohtimaan työnohjauksen yleisiä ja omia,  kokemuksesta nousseita kysymyksiä. Esimerkkien avulla tutkitaan ammattieettisyyden rajapintoja sekä harjoitellaan reflektiotaitoja.  Esillä on myös työnohjaajan oma tunnetyöskentely ja tunteiden säätely työnohjaustilanteissa.

koulutuksen kesto

28.4.−10.6.2023

Kenelle

Koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi työnohjaajana toimiville.

ilmoittautuminen

 • Ilmoittautuminen kurssille päättyy 5.4.2023.
 • Vahvistamme kurssin toteutumisen sinulle sähköpostiisi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.
 • Kurssin laskutus tapahtuu ennen kurssin alkua.
 • Pidätämme oikeuden kurssin peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi sekä aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.

hinta

 • 1450 e / hlö. 
 • Hinta kattaa ammattitaitoisen opetuksen sekä kurssiruokailun.
 • Opistolla voi lähijaksojen aikaan yöpyä edulliseen hintaan. Lue lisää

kouluttajat

 • Riitta Mursula-Innanen, KM, työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja
 • Pekka Innanen, esimiesten ja johdon työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja
 • Lisäksi muita alan asiantuntijoita