Valokuvaterapian menetelmäohjaajakoulutus

Työskenteletkö hoito-, kuntoutus-, kasvatus-  ja ennaltaehkäisevässä tai psykoterapiatyössä? Kaipaatko omaan työhösi valmiuksia soveltaa ja kehittää valokuvaterapian menetelmiä yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa työskennellessä?

Valokuvaterapian menetelmäohjaajan opintojen tavoitteena on antaa monipuoliset valmiudet soveltaa ja kehittää valokuvaterapian menetelmiä omassa työssä yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa. Koulutus sopii erityisesti hoito-, kuntoutus-, kasvatus-  ja ennaltaehkäisevässä sekä psykoterapiatyössä toimiville ammattilaisille. Koulutus on taitopainotteista ja keskiössä on opiskelijan omakohtainen, kokemuksellinen reflektoiva prosessi sekä opitun omaan työhön soveltaminen.  Koulutus antaa valmiudet toimia valokuvakuvaterapian menetelmäohjaajana.

Koulutuksen rakenne

Valokuvaterapian menetelmäohjaajan nimikkeeseen oikeuttava koulutus muodostuu kahdesta itsenäisestä osiosta; valokuvaterapian perusteet (8 pv) ja valokuvaterapian erikoistumisopinnot (12 pv). Kokonaisuudessaan koulutus on 30 opintopisteen laajuinen.

Valokuvaterapian perusteet

Kokonaisuudessa (8 pv) perehdytään symbolisten kuvien, perhealbumikuvien ja uusien valokuvien käyttöön terapeuttisissa ja hoidollisissa prosesseissa. Lähiopetuspäiviin sisältyy pienryhmissä tapahtuvaa omakohtaista valokuvaterapeuttista työskentelyä ja työnohjausta. Lopputyönä laaditaan valokuvaterapeuttinen OMA KUVA -portfolio.

Erikoistumisopinnot

Kokonaisuudessa (12 pv) syvennetään  edellä mainittuja teemoja sekä valokuvaus- ja kuvankäsittelyosaamista ja perehdytään esim. syanotypia-, camera obscura, valomaalaus ja kollaasimenetelmiin. Koulutuksessa käydään läpi myös valokuvauksen perusteita ryhmän tarpeiden mukaan ja harjoitellaan kuvaamista studioympäristössä. Koulutuksen aikana tehdyistä valokuvaterapeuttisista kuvista laaditaan portfolio tai muu omaan alaan sopiva lopputyö. Lisäksi jokaisen osallistujan omaa aiempaa osaamista hyödynnetään koulutuksessa sekä ryhmäprosesseissa monin tavoin.

Välitehtävät, kirjallisuuteen perehtyminen ja oppimispäiväkirjan pitäminen kuuluvat oleellisina osina molempiin koulutuskokonaisuuksiin tukien oppimista ja ajattelun kehittymistä.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Muurlan Opiston, Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Suomen valokuvaterapiayhdistys ry:n kanssa.

Kohderyhmä

Valokuvaterapian menetelmäohjaajaopinnot ovat ammatillista täydennyskoulutusta terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille. Pohjakoulutusvaatimuksena on vähintään opisto-/ammattikorkeakoulutaso. Opinnot edellyttävät mahdollisuutta tehdä koulutuksen aikana valokuvaterapeuttista asiakastyötä. Valokuvauksen erityisosaamista ei koulutukseen hakeutuvilta edellytetä. Opintoihin sisältyy englanninkielistä kirjallisuutta.

Koulutuksen ajankohta ja lähijaksot

Valokuvaterapian perusteet

Syksy 2018 – kevät 2019, yhteensä 8 koulutuspäivää

 • 25.-26.10.2018, koulutuksen aloitus
 • 22.-23.11.2018
 • 24.-25.1.2019
 • 7.-8.3.2019, koulutuksen päätös

Lähijaksot pidetään Muurlan Opistolla torstai-perjantai, kello 9-16.

Erikoistumisopintojen tarkempi aloitusajankohta päivitetään, kun riittävä määrä osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Aikaisintaan erikoistumisopinnot alkavat syksyllä 2019.

Koulutuksen hinta
Valokuvaterapian perusteet
 • 1460 €/hlö
 • Laskutus tapahtuu 4. erässä
 • Hinta sisältää ammattitaitoisen opetuksen ja lounaan kurssipäivinä
Erikoistumisopinnot
 • 2140 €/hlö
 • Laskutus tapahtuu 5. erässä
 • Hinta sisältää ammattitaitoisen opetuksen ja lounaan kurssipäivinä

Koulutuskokonaisuus yhteensä 3600 €

Majoitus

Opistolla on mahdollisuus edulliseen majoitukseen kurssipäivien välissä. Ilmoita majoituksesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Kouluttajat

Pääkouluttajina toimivat: TtT, työnohjaaja, psykoterapeutti, seksuaalineuvoja, valokuvaterapian menetelmäohjaaja Liisa Salmenperä ja psykoterapeutti, ET perheterapeutti, valokuvaterapian menetelmäohjaaja Sari Reiman. Molemmat ovat suorittaneet valokuvaterapian menetelmäopinnot 2013-2014 Turun yliopiston Brahea-keskuksessa.

Liisa Salmenperä on TtT, työnohjaaja ja psykoterapeutti. Liisa Salmenperällä on pitkä kokemus valokuvan ja -kuvauksen käytöstä koulutus- ja työnohjaustyössä. Hän käyttää laaja-alaisesti erilaisia valokuvaterapeuttisia menetelmiä myös psykoterapiassa omalla vastaanotollaan. Liisa on myös ohjannut leskeytyneiden ja avioeron kokeneiden sopeutumiskurssitoimintaa yli 20 vuotta. Kts. www.liisasalmenpera.com

Sari Reiman on psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti ja ET perheterapeutti. Hänellä on lisäksi useita menetelmäkoulutuksia mm. traumahoitoon, varhaiseen vuorovaikutukseen ja neuropsykiatriseen valmennukseen liittyen. Sarilla on pitkä kokemus lastenpsykiatrisesta poliklinikkatyöstä ja valokuvaterapeuttisesta työskentelystä osana perheterapiaa sekä lasten ja ryhmien kanssa työskentelyä. Sari on myös opiskellut valokuvausta Muurlan Opiston monimuotokoulutuksessa.

Lisäksi muita kouluttajia.

Hakeminen

 • Haku valokuvaterapian perusteisiin on nyt käynnissä. Koulutukseen haetaan täyttämällä oheinen hakulomake 25.9.2018 mennessä.
 • Hakijat valitaan hakemusten ja soveltuvuushaastattelujen perusteella. Haastattelut suoritetaan pienryhmissä ja ajankohdista sovitaan hakijoiden kanssa
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Comments are closed