Muurlan Opisto on yksi maamme 87 kansanopistosta, joiden toiminta on opetusviranomaisten valvomaa ja osin valtionavulla rahoittamaa. Kaikille avoimessa opetus- ja kasvatustyön perustehtävässä profiloidumme luovien alojen, taidealan, valokuvauksen sekä työhyvinvoinnin ja työkykyä edistävien koulutusten kansanopistoksi.

 Opiskelumuodot

Linjaopiskelu on kokopäiväistä ja päätoimista opiskelua.

Monimuoto-opiskelu käsittää vuorotellen lähijaksoja ja etätehtävien parissa työskentelyä.

Muutaman päivän tai viikonlopun lyhytkurssit keskittyvät selkeästi rajattuun aihealueeseen.

Tavoitteemme on olla vahvasti kansanopistokentässä toimiva verkostoitunut aikuiskoulutusorganisaatio, jonka koulutuspalvelut herättävät luottamusta ja kiinnostusta kaikissa ikäryhmissä niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

Comments are closed